Video clip 2010-05-21 21:49:08

bài này gửi tặng olongvien , kết ấy rầu nhé =))


Best thing about tonight's that we’re not fighting
Could it be that we have been this way before
I know you don’t think that I am trying……
I know you’re wearing thin down to the core..

But hold your breath
Because tonight will be the night that i will fall for you
Over again
Don’t make me change my mind
Or I won’t live to see another day
I swear its true
Because a girl like you is impossible to find
You’re impossible to find
This is not what I intended
I always swore to you I'd never fall apart
You always thought that I was stronger
I may have failed
But I have loved you from the start

Oh, But hold your breath
Because tonight will be the night that I will fall for you
Over again
Don’t make me change my mind
Or I won’t live to see another day
I swear it’s true
Because a girl like you is impossible to find
It’s impossible
So breathe in so deep
Breathe me in
I’m yours to keep
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
And hold onto your words
‘Cause talk is cheap
And remember me tonight
When you’re asleep

Because tonight will be the night that I will fall for you
Over again
Don’t make me change my mind
Or I won’t live to see another day
I swear it’s true
Because a girl like you is impossible to fi

Tonight will be the night that I will fall for you
Over again
Don’t make me change my mind
Or I won’t live to see another day
I swear it’s true
Because a girl like you is impossible to find
You’re impossible to find

ai hiểu đc ý nghĩa bài nỉ thỉ thank mình phát nhá 3adore3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

đăng kí 1 chỗ olong nè 3adore3

lẽng mẽng zu te 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Bước qua xác ta trước đã, OST.Shia !!! 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3


olong vien dau oi zo xem dey 3curse3 3curse3

olong vien dau oi zo xem dey 3curse3 3curse3

Tặng olongvien bài này nè :D :-*


#236746 0
3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3 bùn…lại có thêm…!!!! 3curse3 3curse3 3curse3

#236768 0
3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3

Olongvien đc nhiều ng hâm mộ qá 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3

Tui chỉ còn biết gửi lời này đến olongvien thôi …huhu

#236778 0
chẳng bt tăng olongvien cái gì thui…có gì tặng nấy e nhận dùm nha 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love3

#236779 0
chẳng bt tăng olongvien cái gì thui…có gì tặng nấy e nhận dùm nha 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love33big_love3 3big_love3

Trời đất,ông Uthan chơi sóc nhé! 3crisp3 3crisp3 3crisp3 olongvien chọn ai?

Trời đất,ông Uthan chơi sóc nhé! 3crisp3 3crisp3 3crisp3 olongvien chọn ai?

#236803 0
Thình thịch 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

Thình thịch 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Chết cha, angel vào đây rùi !!! 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3

Đâu cần phải thế,chỉ cần olong tìm được sự yên bình bên ai thì người ấy là giành cho olong. Muôn lời nói,lời ca cũng vậy,chỉ cần nói ''Anh yêu em'' là đủ.

Có bác nào iu em hok nè 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3

olongvien đã chọn đại ca ALQ của Su, ai dám thách thức với khủng bố ko? 3curse3 3curse3 3curse3 1 cặp VY xin đc thông báo olongvien và ALQ 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3

#236843 0
sao angel lai nói thế…chỉ là hun xã giao thui mà 3crisp3 3crisp3…tình cảm bấy lâu nay a dành cho angel nhiều như thế nào đến bây giờ em vẫn chưa bt ah 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3

3ahh3 3curse3 olongvien la boy co ma 3crisp3 3crisp3 3crisp3

3ahh3 3curse3 olongvien la boy co ma 3crisp3 3crisp3 3crisp3

olong yêu oc_sen mất rùi 3aha3 3aha3 các bác khỏi mất công

hết từ vụ đấu tranh angel giờ lại đến olongvien 3ahhyes3 3ahhyes3, dạo này Vy lắm chiến tranh tình ái quá 3crisp3 3crisp3

ko thấy olongvien comment, có nghĩa là em í còn đang suy nghĩ 3ahhyes3 3ahhyes3 chẹp :|… tự nhiên thấy mình có sự bối rối trong lòng quá … chẹp :|

3bored3 3bored3 3bored3 đơn giản vì nam chưa ra tay ! 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Anh Uthan và dai_hiep_day_xe xạo ghê!đừng chọn họ olongvien 3crisp3 3crisp3 3crisp3

cuộc chiến giành olong đang đến hồi ngay cấn.rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng.Hi vọng là mềnh Vua Hải Tặc 3adore3 3adore3

ô lông loz 3crisp3 3crisp3 3crisp3

oaoa ghen tỵ quá đi ko ai giành mềnh hết ngồi 1 đống nà 3adore3 3adore3 3adore3

3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3 mấy bác làm gì ghê vậy

ALQ đã dắt olongvien đi tuần trăng mật rùi và ng chiến thắng là ai chính là ALQ đẹp zai

ko sao ko sao i can wait foorever 3bye3 3bye3

mấy ông này hết việc à 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 Tặng Tất Cả Các Bạn Gái kute nhất của ViệtYo 1 nụ hôn nồng nàn này 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3

3curse3 3curse3 3curse3 3curse3[size=5]dzậy mấy ông chưa bik olongvien là đực rựa à? 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3
3burning3 3burning3 3burning3 3burning3nếu là girl thì tui hốt lâu rùi 3burning3 3burning3
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
[/size]

3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3[size=5]dzậy là mấy ông vẫn chưa bik ô nông diện là đực rựa à 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3
3burning3 3burning3 3burning3 3burning3ở đó mà còn giành giựt 3burning3 3burning3 3burning3
[/size]

seo hem ai tặng tui cái ji hjt zay chài,tủi thân we' 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3

tang e be nah 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3adore3 3adore3 3adore3

Trang web | Hình ảnh đầy đủ | Các hình ảnh tương tự

iu wa 3ahhyes3 3ahhyes3

pó toàn thân ko thấy olongvien cm

mí anh vi vu thế bảo sao olongvien h này chưa vô 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
còn boy nào nữa hem…hok vào là húi hận đó nha 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3

#238617 0
3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 em đăng ký rút lui hk muốn là hot gay!!!!!…. 3ahhyes3

thanks mọi ng` nha 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
olong thấy bài nào mấy bạn tặng cũng hay hết í 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3
gửi tặng ng` olong kết nhá :-* :


bài này nghe thư giản cả người 3aha3

olong iu xiao mí cha nuj. oy 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

olongvien là con gái mà 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

cuộc chiến vẫn chưa phân định được ai thắng ai thua 3ahhyes3

#238774 0
olong là con trai mà tên "Long" biệt hiêu alen the "long" 3ahhyes3 3ahhyes3 em mới điều tra đc đó…bên nhà còn có giới tính Nam nữa kìa!!!!!!!Su sao thế… 3ahhyes3

sao đoán olong tên Long hả uthan 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3
bó tay 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Ặc, sao đang từ nữ chuyển sang nam thế… 3ahh3 3ahh3 3ahh3

Chủ đề cùng mục


impossible to, that I, will be the night that, will fall for, Don t make me change, t make me change my, Or I won t live, I won t live to, won t live to see, t live to see another,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)