Ảnh - truyện vui 2011-10-13 20:11:56

vui vui xả stress đây


HÃY THỬ XEM CÁC BAN CHẾT Ở ĐÂU VÀ LÀM VIỆC GÌ NHÉ? (Ở KIẾP TRƯỚC)

♣Số cuối cùng trong năm sinh cho biết bạn ở triều đại nào:
0. Nguyễn

1.Hùng Vương

2. Lý

3. Trần

4. Tiền Lê

5. Đồ đá

6. Hậu Lê

7. Mạc

8. Đinh

9. Tây Sơn

♣Tổng số ngày sinh của ban cho biet ban làm gì vào thời đó (Ví dụ: 25 = 2+5=7)
1.Nhà sư

2.Nông dân

3.Thái giám

4.Nô tì

5.Hoàng hậu

6.Tri phủ

7. Đại hiệp

8.Lính

9.Vua

10. Ăn mày

11.Kĩ nữ

♣Tháng sinh sẽ cho ban biet vì sao ban chết
1.Chém đầu

2. Ngã xuống giếng

3.Treo cổ

4.Bị giặc giết

5.Uống thuốc độc

6.Chết trôi

7.Cắt gân tay

8.Chết già

9. Ma bóp cổ

10.Rắn cắn

11.Đập đầu vào cột

12.Sét đánh
3congratz3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#2050221 0
sống ở triều nguyễn,làm kỹ nử,bị rắn cắn mà chết 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3

sốg triều mạc…làm nhà sư…uốg thuốc độc….CHẾT 3crisp3………………

Mạc , Ăn mày , Rắn cắn pó tay 3congratz3 3congratz3 3congratz3

Sống triều Mạc, làm hoàng hậu, đập đầu chết 3crisp3 3crisp3 3crisp3

tui hot nhất đây này sống ở thời Trần, làm tri phủ, bị giặc giết

thớt ơi em làm nô tì kà 3curse3 3curse3 3curse3

ÔI đệt! làm quái gì đập đầu vào cột chết ở thời Lý chứ 3curse3 3curse3 3curse3

thời kì đồ đá mà có hoàng hậu đúng la vớ vẩn cọn bị chém đầu nữa 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Tiền Lê - Hoàng Hậu - rắn cắn chít 3curse3

đồ đá - đại hiệp- rắn cắn
3curse3 3curse3

Móa 3ahhyes3 thời Hùng Vương tao làm Tri phủ 3ahhyes3 thời đó có tri phủ hả choỳ
còn bị rắn cắn chết nữa, xàm loz ghê 3crisp3 3crisp3

thời hùng vương làm hoàng hậu và bị giặc kill 3congratz3 3congratz3

song o trieu Nguyen~,lam` nong dan bj ran' can' chet'.qua' chuan 3crisp3 3crisp3 3crisp3

5. Đồ đá 4.Nô tì 10.Rắn cắn nhảm mà vui

09/08/1991
làm vua hùng chết già! 3ahaa3 3ahaa3 3crisp3 3crisp3

sống triều Tây Sơn -làm lính - bị chặt đầu . đen wa vậy trời
3burning3 3burning3 3burning3

triều Hùng Vương- làm lính - bị sét đánh 3curse3

#2050488 0
vua nha tran chet gia 3congratz3

#2050490 0
:| Sinh nhà Nguyễn ko có việc làm >> chết trôi 3bathing3

#2050493 0
thời lý……. 3aha3 3aha3 làm ăn mày 3burning3 3burning3…… chết trôi 3ahh3 3ahh3

Triều Nguyễn+ làm vua+ bị treo cổ 3curse3

#2050509 0
tri phủ triều nguyễn chết trôi 3burning3 3burning3 3burning3
key thèm gạch hở

tay son nong dan bi giac giet' so tui kho? wa'

chém vãi Triều nguyễn Vua mà té giếng 3crisp3 3crisp3 ac ac

Thời lý- Làm dại hiệp - chết vì già- ngon nhi? ……………… 3crisp3

nô tì thì con rắn nào cắn chết nhỉ……….. 3blur3 3blur3 3blur3

Mình tệ nhứt. hix. Làm ăn mày roài chết trôi ở đời Trần. Sao mà khổ wa..

làm lính bị sét đánh 3blur3 3curse3 3curse3 tại sao nhưu vậy chứ hả

#2050837 0
3crisp3 làm Vua triều Hậu Lê…Bị té giếng chết

#2050850 0
Mạc….Đại Hiệp….. Đập đầu vào cột

#2050862 0
thời Lý,làm nô tỳ.treo cổ chết.nhảm nhí thật.mình từng là con gái ah!

3ahh3 3ahh3 3ahh3 Triều Lý Làm Vua Uống Thuốc Độc 3curse3………..

3crisp3 Đồ đá - Lính - Uống thuốc độc - Ngủm 3crisp3
-Tks Thớt-

#2050888 0
Sống thời Minh Triết…Làm đại gia…80 tuổi hết Tinh chết 3crisp3 3crisp3

Thời Trần- Làm Nông dân !! chết Do thất tình đập đầu vào cột 3crisp3………………………

#2050903 0
Sống thời đồ đá, làm tri phủ 3ahaa3, chết già 3crisp3

Hùng Vương - Hoàng Hậu - Cắt Gân Tay (mình là nam) 3crisp3

#2050910 0
3curse3 trời ơi triều Đồ Đá - làm vua - ma bóp cổ …….. 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

#2050919 0
tui thời lý - làm đại hiệp - bị té cục đá chết 3crisp3

#2050934 0
Triều Nguyễn - Nô Tì - Rắn Cắn 3be_eaten3

thời ĐInh - làm Tri phủ - còn vì sao chết thì đếck biết 3adore3 3adore3

sống đời nguyễn làm hoàng hậu. chết vì già :)) 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thời Mạc- Lính-Treo cổ!!!!!!
3crisp3 3crisp3

làm lính thời Hùng Vương và bị sét đánh chết @@

vua Đinh bi set danh chet ! 3ahhyes3

nguyễn, thái dám, chết trôi. đau khổ quá

Nguyễn-Ăn Mày-sét đánh 3blur3

18-2-1993 ~> làm VUA, thời nhà Trần. do ngã xuống giếng mà chết………….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

hak hak minh phước nhất làm Vua Hùng chết già bây ơi 3adore3

tao mớ ghê
tiền lê _ăn mày _chết trôi mới sock 3crisp3

kiếp trước mình sống thời Nguyễn, gia cảnh nghèo khó quanh năm chân lấm tay bùn, không may gặp cơn lũ quá to đã cướp đi sinh mạng 3blur3

(6)Hậu Lê - (11)Kỹ Nữ - (8)Chết Già / ko lẽ kiếp trước mình là Đàn bà sao trời…..?

Hùng Vương , ăn mày , rắn cắn chết 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Triều Nguyễn,làm vua,bị ma bóp cổ ! háhá 3blur3

Lý - Vua - Ngã xuống giếng 3crisp3 3crisp3

dí, Triều Nguyễn, Thái Dám, Rắn Cắn @@ 3curse3 3curse3

Thời tiền Lê. Làm Vua, chết do sét đánh. Hài dã man 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thời Hùng Vương và làm Đại Hiệp 3crisp3.
Bị Sét Đánh Chết 3bored3. Có phải Hái Hoa Tặc đâu 3ahh3

chủ thớt thì sống ở nhà Nguyễn làm Nhà Sư quét sân chùa không may bị rắn cắn chết 01/10/1989

triều nguyễn- thái dám - bi chặt đầu hjx thảm thế ko bjk hjx 3ahh3
3ahhyes3

làm vua thời nhà Trần chết già.Tên mình là Nguyễn Hoàng nữa chứ

Móa, mình sống thời Mạc, làm Vua và chết vì đập đầu vào cột (tự tử chăng?) 3ahhyes3

kiếp trước mình khổ thế
sống ở triều Nguyễn làm ăn mày bị chết trôi ………… 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

thời trần - nông dân - chết già :|:|:| cuộc đời mình kiếp trước chỉ như dzậy thui sao 3bored3 3bored3 3bored3

thoi` mac ,lam no ty ,chet gia……… 3be_eaten3

#2053942 0
Hùng Vương….Thái dám 3blur3 3blur3….ma bóp cổ

#2054006 0
3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 triều nguyễn- thái dám - uống thuốc độc chết 3curse3 3curse3 3curse3

#2054014 0
5. Đồ đá>7. Đại hiệp>4.Bị giặc giết 3blur3

#2054015 0
đồ đá đã có đại hịp rồi 3crisp3 3crisp3

Tiền Lê - làm hoàng hậu - bị chém đầu 3crisp3

tao get nhut' may cau tao lao nay.vl

Sống thời Trần,làm Vua chết già wá chuẩn 3crisp3 3crisp3

#2054122 0
hùng vương. làm nô tì. bị giặc giết 3blur3

#2054307 0
tay son thai dam chet gia.kho qua.thai dam con phai chet gia 3burning3

aleboy làm thái dám chết già kìa 3crisp3 3crisp3 3crisp3

thời đồ đá, làm thái giám…. 3blur3, bị ma bóp cổ 3burning3 3burning3

thời Trần làm tri phủ =>> chết trôi…khôg chịu đâu

triều Nguyễn, làm Vua, đập đầu vào cột chết, chắc chết vì gái đẹp đây kaka 3ahhyes3

Tây sơn- Vua- Chết vì trên 100 tuổi 3crisp3

Triều Trần-Đại hiệp-Sét đánh. Bó tay 3bored3 3bored3

dạo này trò này xuất hiện nhùi nhỉ 3crisp3 nhưng hài 3crisp3 ,

làm lính ơ triều nguyễn cắt gân tay mà chết 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3

Sống nhà Nguyễn, làm Vua mà bị chết do ma bóp cổ 3aha3 3aha3

#2056695 0
Triều ĐInh làm thái giám và té lộn cố xuống giếng chết 3crisp3

bang chủ cái bang triều Hùng Vương bị chém đầu 3curse3 3curse3

#2056798 0
đập đầu vào cột die 3blur3 3blur3 3blur3

đẹt mie. làm thái giám ( ma là thái giám nha ko phải thái dám—> stupid)

thời đồ đá làm ăn mày chết do ướng thuốc độc 3curse3

Thời HẬU LÊ làm ĂN MÀY bị TRÓI CHẾT clgt WTF 3curse3 3curse3

Nhà Trần - Đại Hiệp - đập đầu vào cột do khinh công quá đà :))

tiền lê -làm đại hiệp —- chết về già 3ahhyes3 3crisp3 3crisp3

3ahh3 3ahh3 song o tiền lê………lam thái giám 3ahhyes3……chết do bị chém đầu 3ahh3 3ahh3 e kòn trinh mà fai làm thái giám ah? 3curse3

sống và triều đinh làm đại hiệp chưa giúp được chi cho đời cuối cùng ma bọp "cổ" mà chết

#2060336 0
Sống thời Mạc , làm hoàng hậu , cắt gân tay 3bored3 3bored3

#2060463 0
ối dzời thời kỳ đồ đá mà có nông dân chết dử sông mới đâu tớ bjk bơi mà 3curse3 3curse3 3curse3

Hùng Vương - Thái giám - giặc giết vl vl

#2060474 0
triều LÊ ,làm vua ,chết vì gái ………………….. 3crisp3

#2060620 0
mạc - an mày - ma bóp cổ 3curse3

9 9 1992 em la vua thời lý và bị ma bóp chết 3blur3 3blur3

#2060796 0
hoàng hậu… chết vì rắn cắn 3ahhyes3

lên toppppppppppppppppppppppppp…upppppppppppppppppppppppp

nguyễn - nô tỳ - giặc diết

Triều tây sơn=> làm thái giám => rắn cắn chết 3burning3 3burning3

lý - vua - té giếng , vãi lạy

#2062357 0
sống ở thời đồ đá, làm nông dân, bị ma bóp cổ ma chết 3blur3 vãi

vãi thái giám thời hậu lê chết trôi 3ahhyes3 chắc chưa cắt chym nên ABC với hoàng hậu 3crisp3

#2062395 0
Đệch..ở đồ đá mà coá thái dzám nửa bị sét đánh mới ghê chớ 3blur3 3blur3

triều mạc , làm kỉ nữ, bị thiên lôi đập 3crisp3 3crisp3

3aha3 thời Lý Làm nông dân bị té giết chết vê nờ quá 3curse3

tay son lam nong dan bi ran can chet 3ahh3

thái giám nhà nguyễn bị rắn cắn chết ……….clgt 3curse3 3curse3

Tây Sơn - Lính - Cắt gân tay tự tử vì lỡ hiếp Công Chúa 3blur3

Nguyễn_Hoàng Hậu_Rắn cắn????đại phu đâu 3burning3 3burning3 3burning3

tay son-lam tri phu-dap dau zo goi—> chet……………….. 3crisp3

#2062609 0
tây sơn - kỹ nữ - uống thuốc độc 3blur3

sống thời Lý, làm Đại Hiệp, chết già

tiền Lê-làm Vua- già chết

cái này MỤC ĐÍCH là dò ngày sinh của mấy bác đó 3ahhyes3

mình làm vua triều nguyễn..bị rắn cắn chết.o yeah 3aha3

Tiền Lê…thái giám…bị ma bốp cổ 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2062849 0
ta sống triều NGUYỄN………là ĐẠI HIỆP đấy nhé………. bị giặc giết…….. chết oanh oanh liệt liệt………………………… 3bored3 3bored3 3bored3

#2062871 0
thời TRẦN - THÁI GIÁM - TREO CỔ 3ahhyes3
làm gì thảm thế 3curse3 3curse3

#2062903 0
đồ đá vua ma bóp cổ 3ahhyes3

Làm sư thời hậu lê =)) bị sét đánh =))))

#2063471 0
có ai sống thời đồ đá - làm vua - té giếng chết ko nhỉ 3aha3 3aha3 3aha3

#2063481 0
sống thời Trần , làm thái giám 3curse3 , cắt gân tay chết 3ahhyes3 3ahhyes3 nguy hiểm vãi

lên tốp nào…………………. 3curse3

tiền lê ……….. lính ………….chết vì ma bóp cỗ ,………………… ta là quỷ mà sợ ma sao =))

SỐng đời Hùng Vương, làm nông dân,bị chém chết 3burning3 3burning3 ôi đệt ở hiền gặp ác 3curse3 3curse3

hùng vương làm nô tỳ bị ức hiếp đập đầu vào cột chết

lọt vào top đê 3curse3 3curse3

sống triều Lý -làm Vua nhưng 1 cai chết lãng xẹt Rắn Cắn

heheehehe nhìu anh em làm vua nhỉ

Vua Hùng - Thai Giám - Uống Thuốc Độc. sốc,thái giám à 3blur3 3blur3

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)