Ảnh - truyện vui 2012-02-04 14:03:10

Tổng hợp chữ độc đáo.!


[size=2]__________________$$$$__________$$$$ [/size]
[size=2]________________$$__________________$$$$ [/size]
[size=2]______________$$________________________$$$$ [/size]
[size=2]___________$__________________________________$$ [/size]
[size=2]___________$$___________________________________$$ [/size]
[size=2]__________$$__$$______________________$$__________ $$ [/size]
[size=2]________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________ $$$$ [/size]
[size=2]______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$___________ __$$$ [/size]
[size=2]______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$___________ ____$$ [/size]
[size=2]______$$___$$________________________$$___________ ____$$ [/size]
[size=2]______$$____$$_______________________$$___________ __$$ [/size]
[size=2]________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________ $$$ [/size]
[size=2]________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$ [/size]
[size=2]________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$ [/size]
[size=2]__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$ [/size]
[size=2]__________$$$$_____________________$$__$$____$$$ [/size]
[size=2]___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$ [/size]
[size=2]_____________$$___$$______$$$$$_______________$$ [/size]
[size=2]_____________$$_____$$$$$$$____________________$$ [/size]
[size=2]_____________$$________________________________$$ [/size]
[size=2]____________$$_________________________________$$ [/size]
[size=2]____________$$_________________________________$$ [/size]
[size=2]____________$$___________________________________$ [/size]
[size=2]____________$$___________________________________$ $ [/size]
[size=2]__________$$_________________________$$___________ $ [/size]
[size=2]__________$$__________$$___________$$_____________ $$ [/size]
[size=2]________$$__$$________$$_________$$_______________ $$ [/size]
[size=2]______$$____$$__________$$_______$$_______________ $$ [/size]
[size=2]______$$____$$____________$$___$$_________________ $$ [/size]
[size=2]____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________ $$ [/size]
[size=2]____$$______$$________$$____$$$________$$_________ $$ [/size]
[size=2]____$$______$$________$$____$$$_______$$__________ $$ [/size]
[size=2]____$$______$$________$$_______________$$_________ _$$ [/size]
[size=2]____$$______$$________$$_______________$$_________ ___$ [/size]
[size=2]_$$$$_______$$________$$_______________$$_________ ___$$ [/size]
[size=2]$___$$______$$________$$$$___________$$$$_________ ___$$ [/size]
[size=2]$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$_________ ___$$ [/size]
[size=2]_$$$$$______$$________$$____$$___$$_____$$________ ___$$ [/size]
[size=2]____$$______$$________$$______$$_______$$_________ __$$ [/size]
[size=2]____$$______$$________$$_____$$________$$_________ __$$ [/size]
[size=2]__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_______ __$$ [/size]
[size=2]__$$________$$________$$______$$$______$$$$_______ __$$ [/size]
[size=2]$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$_______ ___$ [/size]
[size=2]$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$_______ ___$ [/size]
[size=2]$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$_____ ____$ [/size]
[size=2]_$$$$$$$___________$$______________________$$_____ ___$$ [/size]
[size=2]_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$_____ _____$$ [/size]
[size=2]______$$$$__$___$__$$______________________$$_____ _______$ [/size]
[size=2]_______$$___$___$__$________________________$$_$__ $$__$$__$ [/size]
[size=2]_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_ $$__$$_$$ [/size]
[size=2]_______________________________________________$$$ _$$__$$$ [/size]
[size=2]________________________________________________$$ $$$[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]________________________________@@@@@
_______________________________@@@@@@@________@@@@ @
____________________________@@@________@@_____@@@@ @@@
____________________________@@___________@@__@@___ ____@@
____________________________@@____________@@@_____ ______@@
______________________________@@__________________ ________@@
________________________@@@@@@______@@@@__________ ___@@
______________________@@@@@@@@@__@@@@@@__________@ @
______________________@@____________@@@@@@@_______ _@@
_____________________@@____________@@@@@@@@______@ @
_____________________@@____________@@@@@@@@____@@@
_____________________@@@___________@@@@@@@_______@ @
______________________@@@@__________@@@@@_________ _@@
________________________@@@@@@____________________ ___@@
_____________________________@@___________________ ______@@
____________________________@@___________@@_______ ____@@
____________________________@@@________@@@@_______ _@@
_____________________________@@@_____@@@_@@@@@@@@
______________________________@@@@@@@_____@@@@@@
_______________________________@@@@@_@
__________________________________________@
___________________________________________@
____________________________________________@
____________________________________________@
____________________________________________@___@@ @
____________________________________@@@@_@__@____@
__________________________________@_______@@@__@@
____________________________________@@@__@__@@
__________________________________________@


___________________________________'sS³
____________________________,____s..§§§§,$$s.
___________________________s.___ssSS§§§§$°• ›$$ $$ss,.
____________________________ssS§§§s§§§§³$$ $$$$ $$$²$
__________________________.ss§§§s§§§§s§§ ?$$$s$ $³³$³'
_________________________s'__s§§s§§§s§§§$$ ³'
_____________________,____'_§§s§§§§s§§s§$ $$s.
_____________________§__,_§§§s§§§§s§§§s §§$s$$$ s
______________________³³³§§§s§§§s§§§s ?§s§$$$$s $$.
________________________s§§s§§§s§§§§s§§ s³$$$$$ s$$s
_______________________§§s§§§s§§§§§s§§ §s$$,$$$ $$$$s.. ___,ss..
_______________________§§s§§§§§s§§§s§s ?§s$§$$$ $$$$$$s_$$$$$$s.
______________________s§³³§§s§§s§§§§s§ §s§³³$$$ $$$$$$$$s$$³³³$$$$s..
______________________§__s§§s§§§s§§§s§§ s§$$$$$ $$$$$$s$$$'_____'$$$.
_______________________'__'__³§§§s§s§§§s§ s.$$$ $$$$$$s$$$s..______'$$ss
____________________________s³'_§§s§§³³$$$ ?$$$ $$$$s$$$$s$$$$$$sss..³³³³'
____________________________§ss§_$³$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$s$$$$$$$$$$s.
______________________________s$$$$$$$$$$$$$$$ $$$³³$$$_________³$$
________s§§§§§§s.__________s$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ $$$$$³____________'$$
________§§§§§§§§§s_____s$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$ $$³'______________³$$
_____s§§§§§§§§§s§§s___s$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ ³'________________$$$
____s§§s§§§§§§§§§s§s_s$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$³' __________________s$$'
___§§§s§§§s§§§§s§§§§§$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$³³'__ ________________s$$³'
___s§§§s§§§s§§s§§§³__$$$$$$$$$$s$$$$$$ ³³³'_ ___ _________________$³'
___§§§§§s§§s§§s§§³__$$$$$$$$$$$$ss³³ ³$'____ ___ _________________'
__s§§§s§§§§§s§§§s§ss_$$$$$$$$$$³$$$$$ $
'³s§§§s§§s§§s§§§§§s§§$$$$$$$$³³$$ $$$$³
__'³_§§§§§s§§s§§§s§§§$$$$$$³³_$$$$ $$³
______³§§§s§§s§s§§§§³$$$$$³'_.$$$$$³ '
___,___§§s§§s§§s§§³$$$$$³'_.s$$$$³'
___§_'s§s§§³§§s§§³$$$$³§§__$$$$s
___§§ss§§§§_§§§s$$$³§§_§'___³$$$.
___³³§§s§§³-§§s§³$$³§§³-.³_____³$$$.
_____§§³³_§§§s§§$$'§§³³_'_______³$$s
_____§§__§s§§s§.$$§³'.___________³$$$s.
______³³,_§§§s§³$$³________________³$$$s
_________³§§§s§$$s_________________³³$$$,
___________³³§§³$$s
______________s$$$
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)