Truyện tranh 2015-03-06 06:29:04

[TiChuot] Địa ngục biến tướng đồ - Phần cuối


Tiếp phần 4


79. ĐIỆN THỨ CHÍN LÀ BÌNH ĐẲNG VƯƠNG

Bình Đẳng Vương làm chủ đại địa ngục lớn nhất gọi là A Tỳ Đại Địa Ngục, còn gọi là Vô Gián Đại Địa Ngục. Cái khổ thọ tội của ngục này càng khổ hơn các ngục trước, cái tội căn là giết cha giết mẹ lại nhờ vào tham dục sân khuể ngu si tạo tác ác nghiệp càng nặng. Khi đọa vào địa ngục A Tỳ, ngục này rộng lớn chung quanh nhiều lớp, bốn mặt đều là lửa cháy hừng hực, chẳng có chỗ nào hở trống, bởi lúc sinh tiền tạo cái ác trong đại ác, cái bất thiện trong bất thiện cho nên chịu cái khổ trong đại khổ, ngoại trừ thân bị lửa thiêu còn phải đọa qua nơi cực lạnh, gió lạnh thổi như dao cắt toàn thân chịu thống khổ không thể thí dụ. Tất cả tội hành đều là nghiệp lực chiêu cảm mà ra, lại còn có 16 chỗ khác, mỗi một chỗ so với mỗi một chỗ càng khổ hơn, đây là bởi cái nhân tạo tội không đồng như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm, đến khi tội nghiệp tiêu hết mới được ra khỏi.


80. PHONG YẾT ĐỊA NGỤC
Là địa ngục bò cạp. Ngọc Chuẩn nói: hạng học sĩ khi được vinh hoa phú quí thì phóng túng vô kỵ, dụ dỗ gái nhà lành, khi làm việc thì a dua nịnh hót, không thật thà, không thể chánh đại quang minh. Kẻ tà hạnh, vô liêm sỉ, sau khi chết đọa vào ngục này. Xã hội hiện nay khắp nơi đều có tâm thái không tín nhiệm lẫn nhau, ở trước mắt coi có vẻ thành thật, sau lưng thì làm chuyện phi pháp, đây đều là a dua nịnh hót không thành thật.


81. ĐỘC XÀ ĐỊA NGỤC
Là địa ngục rắn độc. Ngọc Chuẩn nói: bò cạp rắn độc, hai ngục này đều là trừng phạt cái tội vô liêm sỉ, những kẻ tâm rất sân hận cũng đọa vào quả báo này. Con người không có tâm xấu hổ thì bất cứ việc xấu nào cũng dám làm. Tâm thường sân hận rất dễ mất đi lý trí, tạo tác vô biên tội nghiệp. Sau khi chết đều đọa vào ngục này.


82. GIÁP ĐĨNH THỦ NÃO ĐỊA NGỤC
Kinh Luật nói: Lúc sanh tiền, lấy tâm ngạo mạn đối với cha mẹ và sư trưởng hoặc làm mô phạm không như pháp, hoặc lấy các thứ khổ bức ép chúng sanh như chụp đầu ép đầu của động vật, khiến cho sợ hãi thống khổ. Phàm là tạo tội nghiệp này thì đọa vào ngục này chịu khổ


83. ĐINH THẠCH LẬP PHONG ĐỊA NGỤC
Còn gọi là Tôn Phong Địa Ngục. Ngọc Chuẩn nói: Phàm kẻ thuộc hạ bất trung với thượng cấp, hành động bại lộ tai họa liên lụy đến chủ nhân đều đọa vào ngục này. Lạm dụng khai khẩn đất đai đốn cây phá hoại sinh thái, tham đồ hưởng thụ làm hao tổn hoàn cảnh tự nhiên đều đọa vào ngục này.


84. NHA THỰC ĐỊA NGỤC
Là địa ngục quạ ăn. Ngọc Chuẩn nói: Phàm là người thù hận sát hại giá họa cho người, ỷ mình có tài khi dễ kẻ khác, phóng túng chơi bời âm mưu sát hại kẻ khác. Phàm là tạo tội ác này, sau khi chết đều phải thọ tội, nhìn thấy trong cảnh ngục này, tội nhân bị quạ sắt mổ ăn chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, chịu khổ không có cùng tận.


85. CHÂM VŨ ĐỊA NGỤC
Là địa ngục mưa kim. Kim thép từ không trung rơi xuống như mưa, toàn thân không có chỗ nào không bị kim đâm, tội nhân đau đớn gào khóc không ngừng, người này lúc sanh tiền thường thường nói láo tạo tác vô biên tội nghiệp, hoặc kẻ dùng thuốc chích phá thai, sau khi chết chịu tội báo địa ngục mưa kim.


86. ĐIỆN THỨ MƯỜI LÀ CHUYỂN LUÂN ĐẠI VƯƠNG

Điện Chuyển Luân Vương là trực tiếp với ngũ trược thế giới, chuyên phân xử quỷ hồn từ các điện áp giải đến phân biệt tội phước lớn nhỏ đã định, rồi chuyển qua Tứ Đại Bộ, xem nơi nào thích hợp thì cho đi đầu thai. Tất cả quỷ hồn căn cứ theo thiện ác và tội phước nhiều ít đi qua cầu vàng cầu bạc cầu ngọc cầu đá cầu ván cầu nại hà đi đầu thai. Sau khi căn cứ theo danh sách được đầu thai đã thông báo cho điện thứ nhất đã đăng ký xong tức liền đưa đến phong đô thành, còn phải xem tỉ mỉ coi thọ mạng dài ngắn hoặc xử lý cẩn mật thay đổi tội phước.
Trong bức đồ có người tạo tác thiện nghiệp, lúc sanh tiền nhân thiên kính trọng vọng (người chuyên làm việc thiện, phước đức, hay bố thí). Sau khi chết cũng được Chuyển Luân Vương tôn kính đứng dậy đón tiếp. Thiện có thiện báo, tương lai họ được đầu thai thọ sanh vào gia đình tích thiện giàu có, nói chung là trồng thiện nhân được thiện báo, trồng ác nhân được ác báo, nhân quả báo ứng tơ hào không sai


87. BỐ THÍ HÀNH THIỆN TÍCH TỨC, NHÂN QUẢ TƠ HÀO KHÔNG BAO GIỜ SAI !

Người trong một đời có thể lạc thiện háo thí, tuân theo ngũ luân hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Lâm chung nhất định được thiện chung, hoặc sanh thiên hoặc trở lại làm người, cho nên một đời đã tạo tác tội nghiệp thì lo âu tiền đồ của đời sau. Đây là tự mình tạo tác, chẳng phải ông trời an bày, cũng chẳng phải thần minh tạo ra.



88. NGƯ TIỀU CANH ĐỌC, SĨ NÔNG CÔNG THƯƠNG

Mỗi kẻ đều có nhân duyên phước báo, phú quý bần tiện đều có nhân duyên, không cần ái mộ cũng không buồn rầu. Sau khi hiểu rõ nhân quả sự lý, tự mình có thể tâm khai ý giải am thủ kỳ đạo. Cái gọi là vốn phú quí thì được phú quí, vốn là bần tiện thì được bần tiện. Chẳng có một tơ hào oán trách, đây mới là cái đạo tiêu nghiệp.


89. NGƯỜI NẠI HÀ TRÊN CẦU NẠI HÀ, DƯỚI CẦU NẠI HẠ KHÔNG LIỄU SANH

Sau khi ra khỏi địa ngục bước lên cầu Nại Hà, tùy nghiệp lưu chuyển, hoặc khổ hoặc vui, hoặc đọa vào súc sanh ngạ quỉ, hoặc được làm người, tất cả đều là luân hồi vô lượng vô biên thống khổ, vĩnh viễn chẳng có ngày liễu sanh thoát tử.


90. TRÌ KINH TẠO NGHIỆP

Trước tiên áp giải đến mạnh đình đăng ký trình diện. Ngọc Lịch nói: Phàm là tội nhân lúc sanh tiền trì kinh niệm chú, sau khi chết vua diêm la khó phán xét tội hình, cho nên trước tiên áp giải đến Mạnh Bà Đình uống canh vong hồn, tức tốc cho đi đầu thai, khiến cho chết yểu, khiến cho quên hết kinh chú mới có thể trị tội được.


91. MẠNH BÀ

Ngọc Hoàng Thiên Tôn phong cho Mạnh bà làm Thần U Minh, xây dựng khu Vong Đài, phàm là kẻ đi đầu thai chuyển thế, đều phải đến khu Vong Đài uống tô canh này. Khiến cho quên hết chuyện đời trước, mới cho đi đầu thai !


92. VỌNG ĐÀI

Khi đã đến khu Vong Đài uống canh vong hồn, bước lên đường luân hồi. Quỉ hồn đã uống canh vong hồn, kẻ hiền sau khi uống đầu thai làm người, rất là thông minh khỏe mạnh, kẻ ác sau khi uống thần trí tối tăm, mệt nhọc suy nhược là khiến cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời.


94. NHẬN ÁO ĐẦU THÁI

Danh sách đọa lạc toàn là thai noãn súc sinh thấp kém thì nhiều, được thân người lại ít. Quỉ vương xem xét danh sách đầu thai toàn là súc sanh ngạ quỉ nhiều, khắp nơi đều là những loại da của súc sanh, kẻ được thân người thật là quá ít, đủ thấy được thân người thật là quá khó.



95. ĐẦU THAI

Quỉ vương vẫy cành liễu chúng hồn đi đầu thai. Quỉ vương vẫy rưới cành dương liễu đã vẫy hàng ngàn hàng vạn quỉ hồn tùy theo nghiệp hải lưu chuyển mà đi đầu thai hoặc làm người hoặc làm bò ngựa dê chó gà heo lục súc, các loài chim, các loài thú vật, các loài bò bay máy cựa v…v, trở lại luân hồi chẳng có ngày thoát khỏi !


Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phật dạy thân người khó được giống như rùa mù gặp khúc cây có lỗ. Tức nghĩa là nói được cái thân người rất là khó khăn càng phải trân quý làm người cho đàng hoàng. Trong lục đạo luân hồi thật là quá khổ, có vô số chúng sanh từ xa xưa đã trầm luân cho đến nay hoàn toàn không biết, ngày nay có thể nghe được phật pháp cũng như ngàn năm âm thất được ánh sáng chiếu vào, phải nắm lấy cơ hội hết lòng mà học tập mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ của luân hồi.
Triêu nhật hào hào, càng khôn lãng lãng. Thiện ác nhân quả là tự mình chiêu cảm, ngoại trừ thọ hết tội địa ngục, mới có thể đầu thai đến nhân gian, lại được nhìn thấy cảnh quang minh. Trong Tam Tự kinh nói: Nhân chi sơ, tánh bản thiện. Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay đã tạo tác tội nghiệp đều là do tập tánh sở nhiễm, chẳng phải là bản tánh vốn có cho nên thân người vốn khó được nay đã được. Phật pháp khó nghe nay đã nghe, phải càng nên trân quí, nắm chắc thân này chớ để luống qua, không còn tạo nghiệp luân hồi.
Thái Thượng nói: họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, quả báo của thiện ác như bóng theo hình. Sau khi xem xong địa ngục biến tướng đồ, khiến cho chúng ta trong tâm cảm thọ được tạo tác tội nghiệp thì đọa vào địa ngục, thật là đáng sợ. Tuy nói vạn pháp giai không, nhưng nhân quả bất không. Vậy thì giả như đã tạo tác rất nhiều ác nghiệp thì phải làm sao đây. Phật dạy phải hết lòng sám hối, vĩnh viễn không tạo nữa tức có thể tiêu nghiệp. Hy vọng sau cùng, chúng ta đều có thể y theo lời dạy bảo của Phật Đà, Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành.

—- Hết —-

Các phần trước :




Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)