Ảnh - truyện vui 2011-03-20 12:08:19

Thanh Niên 2011 này cực khủng !!!


Mới lượn lờ tóm đc tin này =)
Hơi dài cố gắng đọc hết đi…càng về sau a ý càng khủng =))

Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:31:29 PM): Em dang lam gj the ?
Dont Cry (3/17/2011 3:31:43 PM): à
Dont Cry (3/17/2011 3:31:58 PM): e đang ngịch lung tung thôi
Dont Cry (3/17/2011 3:324 PM): sao thế a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:32:46 PM): k0 sa0 thay njk E 0nljne thj va0 n0j chuyen chut th0j
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:32:55 PM): E c0 ban. gj k0
Dont Cry (3/17/2011 3:33:34 PM): ko anh
Dont Cry (3/17/2011 3:33:42 PM): hnay a k phải đi làm à
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:34:45 PM): h0m nay A xjn nghj?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:34:54 PM): dang bj s0t' E ah`!
Dont Cry (3/17/2011 3:356 PM): sặc
Dont Cry (3/17/2011 3:35:19 PM): sốt k nằm nghỉ ngơi đi còn onl chat chít làm gì
Dont Cry (3/17/2011 3:35:23 PM): uống thuốc chưa a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:35:37 PM): A u0ng r0j.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:35:46 PM): A cung d0~ r0j` ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:12 PM): may ngay k0 chat v0j E nen cung nh0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:14 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:36:23 PM): ẹc
Dont Cry (3/17/2011 3:36:27 PM): nhớ e á
Dont Cry (3/17/2011 3:36:39 PM): a trêu e à
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:50 PM): treu gj dau ?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:58 PM): A n0j that ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:37:17 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:37:22 PM): thôi e xin a
Dont Cry (3/17/2011 3:37:26 PM): e còn chưa gặp a bao h`
Dont Cry (3/17/2011 3:37:45 PM): thì có gì mà nhớ với chả nhung
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:22 PM): thj bay gj0 mjnh gap nhau
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:28 PM): cung chua mu0n. ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:36 PM): du0c. k0 E ?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:44 PM): neu h0p. thj yeu
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:59 PM): k0 thj mjnh lam Anh Em ban be cung~ du0c.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:39:15 PM):
Dont Cry (3/17/2011 3:39:20 PM): sặc
Dont Cry (3/17/2011 3:39:22 PM): bó tay
Dont Cry (3/17/2011 3:39:55 PM): mới chat đc có vài lần mà a
Dont Cry (3/17/2011 3:404 PM): mới lại gặp kiểu này e cũng ngại ngại thế nào ý
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:40:31 PM): E ngaj. gj ?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:40:52 PM): Anh Em mjnh gap nhau dj u0ng nu0c' bt c0' gj ma E phaj? ngaj.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:37 PM): m0j laj nha E cung~ gan ch0~ A ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:48 PM): gap mat nhau 1 tj c0 sa0 dau ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:50 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:429 PM): sặc
Dont Cry (3/17/2011 3:42:30 PM): vâng gặp thì gặp cũng đc
Dont Cry (3/17/2011 3:42:56 PM): nhg mà a có n.y chưa đấy?
Dont Cry (3/17/2011 3:434 PM): e sợ bị đánh ghen lắm đấy nhé
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 337 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:44:11 PM): hjen taj thj A k0 yeu aj ca?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:44:41 PM): cung~ c0' nhjeu E thjch A lam'
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:29 PM): nhung may E y' tre c0n qua
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:42 PM): va? laj. k0 dat. tjeu chuan v0j A
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:45 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:49 PM):
Dont Cry (3/17/2011 3:463 PM): tiêu chuẩn cơ á
Dont Cry (3/17/2011 3:46:13 PM): thế chắc a đẹp trai lắm nhỉ ;-s
Dont Cry (3/17/2011 3:46:14 PM):
Dont Cry (3/17/2011 3:46:25 PM): thế mới có nhiều e theo đuổi
Dont Cry (3/17/2011 3:46:32 PM): chắc e chả giám gặp a rồi
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:24 PM): b0n ban A cung~ khen A dep. traj E ak.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:32 PM): nhung A thay mjnh cung bt thuj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:45 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:499 PM): may c0n thjch A su0t ngay cu g0j djen. nhan' tjn
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:49:45 PM): ru? A dj ch0j r0j dj an E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:505 PM): den tan nha d0n' A
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:22 PM): mu0n mu0n. m0j ch0 A ve
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:26 PM): met lam E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:30 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:50:54 PM): eo
Dont Cry (3/17/2011 3:50:56 PM): thích nhỉ
Dont Cry (3/17/2011 3:510 PM): zai đẹp có khác
Dont Cry (3/17/2011 3:516 PM): quý cô đến đón tận nhà đi chơi
Dont Cry (3/17/2011 3:51:16 PM): e thì suốt ngày ở nhà
Dont Cry (3/17/2011 3:51:23 PM): chả có ma nào rước đi chơi hôm nào
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:529 PM): uh hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:52:46 PM): dua na0 phaj xjnh xjnh 1 tj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:52:57 PM): nha c0 djeu kjen.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:533 PM): thj A m0j dj ch0j cung
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:53:42 PM): chu E dung c0 nghj~ la aj A cung~ dj ch0j cung dau nha
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:13 PM): nhjeu khj thay c0 dua dj xe s0' la A da~ k0 thjck r0j
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:45 PM): chu chua n0j gj c0 may dua h0c cap 3 gan ch0~ A dj xe dap.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:52 PM): gap chung n0 A s0. lam
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:54 PM): toan tr0n'
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:552 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:55:23 PM): ợ
Dont Cry (3/17/2011 3:55:25 PM): gì cơ
Dont Cry (3/17/2011 3:55:33 PM): lại còn phải thế nữa á
Dont Cry (3/17/2011 3:55:40 PM): xe đạp k đc
Dont Cry (3/17/2011 3:55:42 PM): xe số k đc
Dont Cry (3/17/2011 3:55:45 PM): thế phải xe gì hả a
Dont Cry (3/17/2011 3:55:55 PM):
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:56:36 PM): b0n ban A dua na0 cung~ c0' b0^` d0n bang xe ga het
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:579 PM): A chj thjck dj Lx ca ljberty thuj E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:57:15 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:57:27 PM): hầy
Dont Cry (3/17/2011 3:57:30 PM): lx?
Dont Cry (3/17/2011 3:57:34 PM): liberty
Dont Cry (3/17/2011 3:57:36 PM): nghe lạ hoắc
Dont Cry (3/17/2011 3:57:47 PM): lx là gì hả a?
Dont Cry (3/17/2011 3:57:50 PM): lầu xanh à
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:584 PM): e0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:58:29 PM): lx la xe vespa y
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:58:35 PM): E biet xe vespa k0
Dont Cry (3/17/2011 3:59:17 PM): vespa
Dont Cry (3/17/2011 3:59:30 PM): nghe quen quen nhg chưa hình dung ra
Dont Cry (3/17/2011 3:59:31 PM): hì
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:59:35 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:59:45 PM): E laj treu A day ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 406 PM): th0j k0 n0j ve van de cua A nua~
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:14 PM): the c0n E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:18 PM): E dung dt gj
Dont Cry (3/17/2011 40:25 PM): dt là gì hả a?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:33 PM): djen th0aj cua E y
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:54 PM): E c0 dung dt xjn. k0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:11 PM): hay chj djen th0aj bt thuj ?
Dont Cry (3/17/2011 41:16 PM): ẹc
Dont Cry (3/17/2011 41:26 PM): a hỏi đt của e làm gì?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:43 PM): de bjet thuj ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:51 PM): lam gj g0m vay
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:58 PM): c0n gaJ bay gj0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 42:18 PM): phaj dung dt xjn nhjn m0j sang E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:11 PM): may dua thjck A dua na0 cung~ dung e71 m0j' iph0ne 3g 4g thuj E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:46 PM): c0 dua tang. A 1 caj iph0ne 4g m0j ra 22 trjeu d0' E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:53 PM): nhung A k0 lay'
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:54 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 44:14 PM): A chj dung n97 thuj E ah
Dont Cry (3/17/2011 44:20 PM): ợ
Dont Cry (3/17/2011 44:27 PM): đc tặng mà k lấy à
Dont Cry (3/17/2011 44:32 PM): a dại thế
Dont Cry (3/17/2011 44:53 PM): e thì làm gì có xiền mà dùng N97
Dont Cry (3/17/2011 452 PM): e chỉ dùng cái nghe gọi nhắn tin thôi a ạ
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 45:20 PM): la caj gj ha E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 45:22 PM): ?
Dont Cry (3/17/2011 45:29 PM): 1200 ạ ?
Dont Cry (3/17/2011 45:57 PM): em quê mà a
Dont Cry (3/17/2011 65 PM): mới lại e có thích a đâu
Dont Cry (3/17/2011 469 PM): mà cần đt đẹp
BUZZ!!!
Dont Cry (3/17/2011 46:59 PM): ủa
Dont Cry (3/17/2011 473 PM): đâu rồi a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:15 PM): E cu treu A nha
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:21 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:32 PM): bay gj0 lam gj c0 aj dung dt d0 nua
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:39 PM): cu the na0 y E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 488 PM): the E dj xe gj
Dont Cry (3/17/2011 48:17 PM): a hỏi e đi xe gì làm gì?
Dont Cry (3/17/2011 48:24 PM):
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 48:38 PM): thj E qua d0n A ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:11 PM): A bj thang ban lua xe nen k0 c0 xe
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:21 PM): dj dau t0an c0 may E dua dj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:33 PM): nen A cung~ chua mu0n mua xe m0j E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:35 PM):
Dont Cry (3/17/2011 49:42 PM): hầy
Dont Cry (3/17/2011 49:44 PM): vậy à
Dont Cry (3/17/2011 4:100 PM): số a có khi
Dont Cry (3/17/2011 4:105 PM): sướng hơn cả đàn bà ý nhở
Dont Cry (3/17/2011 4:10:10 PM): suốt ngày xe đưa xe đón
Dont Cry (3/17/2011 4:10:12 PM): như vua
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:16 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:19 PM): bjnh thu0ng ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:58 PM): E chua tra l0j cau h0j? cua A ma
Dont Cry (3/17/2011 4:11:33 PM): có khi e k gặp a đc rồi
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:11:47 PM): sa0 the E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:11:50 PM): ?
Dont Cry (3/17/2011 4:120 PM): e đi xe buýt a ạ
Dont Cry (3/17/2011 4:12:17 PM): đi chơi hay đi đâu toàn đi xe buýt thôi
Dont Cry (3/17/2011 4:12:20 PM): cho tiện mà a
Dont Cry (3/17/2011 4:12:45 PM): e xin mãi mà bố mẹ e k mua xe cho :9
Dont Cry (3/17/2011 4:12:46 PM):
Dont Cry (3/17/2011 4:12:59 PM): mới lại xăng đang lên
Dont Cry (3/17/2011 4:135 PM): đi xe máy cho chết tiền xăng
Dont Cry (3/17/2011 4:13:14 PM): đi xe buýt như e là lành nhất
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:22 PM): e0 uj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:29 PM): E cu dua A nha
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:43 PM): th0j bu0j? bay gj0 ma laj dj xe buyt ak'
Dont Cry (3/17/2011 4:14:10 PM): có sao đâu a
Dont Cry (3/17/2011 4:14:16 PM): người người đi đc.
Dont Cry (3/17/2011 4:14:20 PM): chả lẽ e k đi đc
Dont Cry (3/17/2011 4:14:28 PM): e đi xe buýt thâm niên 6 7 năm nay rồi
Dont Cry (3/17/2011 4:14:43 PM): đi đâu gần nhà thì toàn mượn xe đạp của thằng em
Dont Cry (3/17/2011 4:14:53 PM): đạp cong cả mông còn thấy khổ hơn đi xe buýt ý
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:15:34 PM): the E k0 mu0n du0c. xe b0 me E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:15:47 PM): mu0n xe dj ch0j 1 h0m cung~ du0c.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:168 PM): A cung~ k0 c0 xe ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:16:10 PM): hjc hjc
Dont Cry (3/17/2011 4:16:13 PM): ẹc
Dont Cry (3/17/2011 4:16:17 PM): khôpr
Dont Cry (3/17/2011 4:16:19 PM): khổ
Dont Cry (3/17/2011 4:16:22 PM): bố em bảo vệ
Dont Cry (3/17/2011 4:16:24 PM): mẹ lao công
Dont Cry (3/17/2011 4:16:34 PM): nhà mỗi ng` 1 cái xe đạp
Dont Cry (3/17/2011 4:16:38 PM): cup còn chả có mà đi
Dont Cry (3/17/2011 4:16:59 PM): nói gì đến ware hả a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:179 PM): tr0j
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:37 PM): the E k0 mu0n du0c. xe cua aj ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:41 PM): ban be E y'
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:46 PM): h0 hang
Dont Cry (3/17/2011 4:18:15 PM): bạn e toàn xe đạp với xe buýt thôi a ạ
Dont Cry (3/17/2011 4:18:21 PM): bố e con 1 nên k có họ hàng gần
Dont Cry (3/17/2011 4:18:34 PM): nếu a k ngại thì e lấy xe đạp của thằng e
Dont Cry (3/17/2011 4:18:35 PM): qua đón a
Dont Cry (3/17/2011 4:18:50 PM): mình ra mỹ đình ăn mực với uống trà đá cũng được mà a
Dont Cry (3/17/2011 4:18:56 PM): gặp mặt nhau là chính
Dont Cry (3/17/2011 4:18:59 PM): vật chất quan trọng gì
BUZZ!!!
Dont Cry (3/17/2011 4:19:44 PM): ủa đâu rồi a?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:11 PM): thuj thuj a s0. E ruj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:25 PM): the thj E 0? nha dj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:32 PM): nghe0 c0n` bay dat
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:34 PM): cha0 E
Dont Cry (3/17/2011 4:20:38 PM): ơ
Dont Cry (3/17/2011 4:20:45 PM): cái a này
Dont Cry (3/17/2011 4:20:55 PM): rủ ng ta đi chơi trc mà
BUZZ!!!
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ đã thoát Mesenger (3/17/2011 4:21 PM)


Tin nhắn sau cùng nhận ngày 3/17 lúc 4:20 PM

3ahhyes3 3ahhyes3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3, ngó cái thèn này viết lừa đảo rồi, mà có thật vác dao chém chết cả dòng họ nhà nó 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

3ahhyes3
thế là boy tìm girl có tiền mới quen ah? lạ nhĩ

đã post rồi 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

xu hướng gần đây ko chỉ có girl mà nhiều boy cũng đang thik đc chạy xe ga 3aha3

Phong chào chém dộ lên à 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

chảnh part 2 chăng :)) 3bored3

#938743 0
chém , đéo có xe còn cưa bom 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

cái đkm cái thằng ml Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng
nghe nó chém chỉ muốn đạp vào cái mõm nó cho gẫy con mẹ mày hết răng 3curse3
chỉ riêng cái câu:
"$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:32 PM): nghe0 c0n` bay dat "
là đã đủ để cho nó ăn cháo mẹ rồi

ah cạ thang nay lam trai bao do ma chem no di ae DKM 3curse3 3curse3

con nhỏ này dc nè, còn th kia chém vkl ra 3crisp3 3crisp3

3curse3 xấu lại còn xa đã sida còn sông pha đi hiến máu loại thằng này gặp ngoài đời thì chó nó chả thèm yêu bày đặt lx với liberty 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

thang nay dem ra ban bo la vua 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thấy cách nc của nhỏ đó chắc cũng ko vừa đâu 3crisp3

mình nghĩ cái này dàn dựng để làm đối trọng và mới mẻ với những part " con gái thích xe ga" thôi. Chứ không có bạn nữ nào ngốc đến mức có thể ngồi nói chuyện với 1 thằng như vầy lâu như thế đâu ! 3bored3 . Cái đoạn mà lx là gì, con bé hiền và nghèo như thế mà hỏi lại là lầu xanh hả anh là thấy ko ổn rồi. Dàn dựng chắc! 3curse3

#938906 0
thằng này cho đi xe lx bò kéo.dí me đã nghèo mà còn bầy đặt chảnh thât là hãm lọ

dài quá 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

dài quá 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

phán 1 câu bắn bỏ mẹ thằng đó đi 3bored3 3bored3 3bored3 nhìn mà thấy ngứa

cái này tôi nghi dàn dựng quá. lx là lầu xanh hả anh. thấy nghi rồi.

con bé phải nói là cực kì có học thức và khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, nó chém gió lại chứ ko phải nó nghèo đâu 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3

con bé phải nói là cực kì có học thức và khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, nó chém gió lại chứ ko phải nó nghèo đâu 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3

thằng bệnh 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

lua` tinh` am` noi chuyen ngu vaj~ loz` 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

A cũng không có xe mà……………. dỵt cha nhà mày………… giàu thì đã sao………… 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

ây da thằng này láo nhi~ vác đại bác bắn bánh sát nó 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 cho nó liếm l/ồ/n chó cơ

lại thêm 1 thằng ml nữa,chém chết mẹ nó đi 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

nhỏ này hay thật . thằng kia chém gió kinh

chỉ 1 câu là vl 3congratz3 3bye3

Con này thông minh mà giản dị. ko cần biết no xinh hay ko nhưng tui thích nó roài, biết nó ở đâu thì đã lấy con veyron đưa no đi chơi.

3crisp3 3crisp3 3crisp3 thằng bựa.. đẹp trai nũa chớ.. thằng này nhìn mặt thua con chó xù là cái chắc

3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 con trai mà như đàn bà 3ahhyes3

3be_eaten3 3be_eaten3 ék bik giàu bằng ai mà nc láo thế 3aha3 thjck cách nc của pé kia 3congratz3

hok có thiệt đâu 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3

Chủ đề cùng mục


3 17, 3 17 2011, Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng, 3 17 2011 3, Dont Cry 3 17 2011, _ Pham Minh Cu0ng 3, Pham Minh Cu0ng 3 17, Minh Cu0ng 3 17 2011, 3 17 2011 4, Cu0ng 3 17 2011 3,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)