Tin tức - pháp luật 2012-08-04 23:56:39

Thag Trung Quoc Chuan Bi Wa VN ne a e


Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông do Trung Quốc đơn phương áp đặt đã kết thúc hôm 1/8 vừa qua. Báo chí nước này ngay sau đó loan tin, gần 9.000 tàu cá sẽ “đồng loạt ra khơi”.

Trung Quốc đang áp dụng "chiến thuật biển người" ở biển Đông.

  • Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc bình luận, có vẻ như Trung Quốc đang dùng chiến thuật ‘biển người’ ở biển Đông và hành động này “nhằm thực hiện ý đồ thể hiện quyền lực với những vùng biển có tranh chấp”. Yonhap cho rằng Trung Quốc xua hàng ngàn tàu cá ra biển Đông, tuy chưa nói sẽ tiến vào những vùng biển tranh chấp, nhưng bộc lộ rõ ý đồ “thị uy, cản trở” tàu cá Việt Nam, Philippines: “Điều này gợi nhớ lại vụ tranh chấp bãi đá Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines. Ước tính có hơn 100 tàu cá Trung Quốc ập tới bãi đá và bao vây tàu cá Philippines”.
Tờ Hoa Nam buổi sáng của Hong Kong thì cho rằng kế hoạch đánh bắt cá xa bờ của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chắc chắn có tính tới chuyện xua tàu cá ra những vùng biển đang tranh chấp nhất chủ quyền với Việt Nam và Philippines.

“Tranh chấp sẽ xảy ra giữa tàu cá Trung Quốc với tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam, Philippines do nhiều nơi ở biển Đông còn đang có tranh chấp chủ quyền. Đây là biện pháp tuyên bố, thể hiện chủ quyền của Bắc Kinh”, tờ Hoa Nam buổi sáng nhận định.

Dưới góc độ quân sự, Hoa Nam buổi sáng dẫn lời chuyên gia quốc phòng Trung Quốc cho rằng, nước này đang “từng bước cụ thể hóa việc thay đổi lập trường bị động trong quá khứ”. Theo đó, sau việc đưa tàu hải giám thực hiện tuần tra ở biển Đông, tàu cá Trung Quốc sẽ lại được xua đến đây để nghiễm nhiên biến biển Đông chấp thành “ao nhà của Trung Quốc”.

Báo này dẫn lời chuyên gia luật của Đài Loan cho rằng, trong thời gian tới, sẽ xuất hiện những “đợt sóng” mới trên biển Đông về tranh chấp lãnh hải. Chuyên gia này nói: “Với việc tỉnh Hải Nam đóng mới hàng loạt tàu cá trọng tải lớn, rõ ràng Trung Quốc đang muốn thể hiện ưu thế trên biển. Thế nhưng, Việt Nam và Philippines sẽ không chịu ngồi yên để Trung Quốc muốn gì được nấy. Họ sẽ có phản ứng đáp trả, do vậy, căng thẳng trên biển Đông chưa thể giảm đi”.

Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông do Trung Quốc đơn phương áp đặt đã kết thúc hôm 1/8 vừa qua. Báo chí nước này ngay sau đó loan tin, gần 9.000 tàu cá sẽ “đồng loạt ra khơi”.Trung Quốc đang áp dụng "chiến thuật biển người" ở biển Đông.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc bình luận, có vẻ như Trung Quốc đang dùng chiến thuật ‘biển người’ ở biển Đông và hành động này “nhằm thực hiện ý đồ thể hiện quyền lực với những vùng biển có tranh chấp”. Yonhap cho rằng Trung Quốc xua hàng ngàn tàu cá ra biển Đông, tuy chưa nói sẽ tiến vào những vùng biển tranh chấp, nhưng bộc lộ rõ ý đồ “thị uy, cản trở” tàu cá Việt Nam, Philippines: “Điều này gợi nhớ lại vụ tranh chấp bãi đá Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines. Ước tính có hơn 100 tàu cá Trung Quốc ập tới bãi đá và bao vây tàu cá Philippines”.

Tờ Hoa Nam buổi sáng của Hong Kong thì cho rằng kế hoạch đánh bắt cá xa bờ của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chắc chắn có tính tới chuyện xua tàu cá ra những vùng biển đang tranh chấp nhất chủ quyền với Việt Nam và Philippines.

“Tranh chấp sẽ xảy ra giữa tàu cá Trung Quốc với tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam, Philippines do nhiều nơi ở biển Đông còn đang có tranh chấp chủ quyền. Đây là biện pháp tuyên bố, thể hiện chủ quyền của Bắc Kinh”, tờ Hoa Nam buổi sáng nhận định.

Dưới góc độ quân sự, Hoa Nam buổi sáng dẫn lời chuyên gia quốc phòng Trung Quốc cho rằng, nước này đang “từng bước cụ thể hóa việc thay đổi lập trường bị động trong quá khứ”. Theo đó, sau việc đưa tàu hải giám thực hiện tuần tra ở biển Đông, tàu cá Trung Quốc sẽ lại được xua đến đây để nghiễm nhiên biến biển Đông chấp thành “ao nhà của Trung Quốc”.

Báo này dẫn lời chuyên gia luật của Đài Loan cho rằng, trong thời gian tới, sẽ xuất hiện những “đợt sóng” mới trên biển Đông về tranh chấp lãnh hải. Chuyên gia này nói: “Với việc tỉnh Hải Nam đóng mới hàng loạt tàu cá trọng tải lớn, rõ ràng Trung Quốc đang muốn thể hiện ưu thế trên biển. Thế nhưng, Việt Nam và Philippines sẽ không chịu ngồi yên để Trung Quốc muốn gì được nấy. Họ sẽ có phản ứng đáp trả, do vậy, căng thẳng trên biển Đông chưa thể giảm đi”.

Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông do Trung Quốc đơn phương áp đặt đã kết thúc hôm 1/8 vừa qua. Báo chí nước này ngay sau đó loan tin, gần 9.000 tàu cá sẽ “đồng loạt ra khơi”.Trung Quốc đang áp dụng "chiến thuật biển người" ở biển Đông.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc bình luận, có vẻ như Trung Quốc đang dùng chiến thuật ‘biển người’ ở biển Đông và hành động này “nhằm thực hiện ý đồ thể hiện quyền lực với những vùng biển có tranh chấp”. Yonhap cho rằng Trung Quốc xua hàng ngàn tàu cá ra biển Đông, tuy chưa nói sẽ tiến vào những vùng biển tranh chấp, nhưng bộc lộ rõ ý đồ “thị uy, cản trở” tàu cá Việt Nam, Philippines: “Điều này gợi nhớ lại vụ tranh chấp bãi đá Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines. Ước tính có hơn 100 tàu cá Trung Quốc ập tới bãi đá và bao vây tàu cá Philippines”.

Tờ Hoa Nam buổi sáng của Hong Kong thì cho rằng kế hoạch đánh bắt cá xa bờ của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chắc chắn có tính tới chuyện xua tàu cá ra những vùng biển đang tranh chấp nhất chủ quyền với Việt Nam và Philippines.

“Tranh chấp sẽ xảy ra giữa tàu cá Trung Quốc với tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam, Philippines do nhiều nơi ở biển Đông còn đang có tranh chấp chủ quyền. Đây là biện pháp tuyên bố, thể hiện chủ quyền của Bắc Kinh”, tờ Hoa Nam buổi sáng nhận định.

Dưới góc độ quân sự, Hoa Nam buổi sáng dẫn lời chuyên gia quốc phòng Trung Quốc cho rằng, nước này đang “từng bước cụ thể hóa việc thay đổi lập trường bị động trong quá khứ”. Theo đó, sau việc đưa tàu hải giám thực hiện tuần tra ở biển Đông, tàu cá Trung Quốc sẽ lại được xua đến đây để nghiễm nhiên biến biển Đông chấp thành “ao nhà của Trung Quốc”.

Báo này dẫn lời chuyên gia luật của Đài Loan cho rằng, trong thời gian tới, sẽ xuất hiện những “đợt sóng” mới trên biển Đông về tranh chấp lãnh hải. Chuyên gia này nói: “Với việc tỉnh Hải Nam đóng mới hàng loạt tàu cá trọng tải lớn, rõ ràng Trung Quốc đang muốn thể hiện ưu thế trên biển. Thế nhưng, Việt Nam và Philippines sẽ không chịu ngồi yên để Trung Quốc muốn gì được nấy. Họ sẽ có phản ứng đáp trả, do vậy, căng thẳng trên biển Đông chưa thể giảm đi”.

Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông do Trung Quốc đơn phương áp đặt đã kết thúc hôm 1/8 vừa qua. Báo chí nước này ngay sau đó loan tin, gần 9.000 tàu cá sẽ “đồng loạt ra khơi”.Trung Quốc đang áp dụng "chiến thuật biển người" ở biển Đông.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc bình luận, có vẻ như Trung Quốc đang dùng chiến thuật ‘biển người’ ở biển Đông và hành động này “nhằm thực hiện ý đồ thể hiện quyền lực với những vùng biển có tranh chấp”. Yonhap cho rằng Trung Quốc xua hàng ngàn tàu cá ra biển Đông, tuy chưa nói sẽ tiến vào những vùng biển tranh chấp, nhưng bộc lộ rõ ý đồ “thị uy, cản trở” tàu cá Việt Nam, Philippines: “Điều này gợi nhớ lại vụ tranh chấp bãi đá Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines. Ước tính có hơn 100 tàu cá Trung Quốc ập tới bãi đá và bao vây tàu cá Philippines”.

Tờ Hoa Nam buổi sáng của Hong Kong thì cho rằng kế hoạch đánh bắt cá xa bờ của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chắc chắn có tính tới chuyện xua tàu cá ra những vùng biển đang tranh chấp nhất chủ quyền với Việt Nam và Philippines.

“Tranh chấp sẽ xảy ra giữa tàu cá Trung Quốc với tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam, Philippines do nhiều nơi ở biển Đông còn đang có tranh chấp chủ quyền. Đây là biện pháp tuyên bố, thể hiện chủ quyền của Bắc Kinh”, tờ Hoa Nam buổi sáng nhận định.

Dưới góc độ quân sự, Hoa Nam buổi sáng dẫn lời chuyên gia quốc phòng Trung Quốc cho rằng, nước này đang “từng bước cụ thể hóa việc thay đổi lập trường bị động trong quá khứ”. Theo đó, sau việc đưa tàu hải giám thực hiện tuần tra ở biển Đông, tàu cá Trung Quốc sẽ lại được xua đến đây để nghiễm nhiên biến biển Đông chấp thành “ao nhà của Trung Quốc”.

Báo này dẫn lời chuyên gia luật của Đài Loan cho rằng, trong thời gian tới, sẽ xuất hiện những “đợt sóng” mới trên biển Đông về tranh chấp lãnh hải. Chuyên gia này nói: “Với việc tỉnh Hải Nam đóng mới hàng loạt tàu cá trọng tải lớn, rõ ràng Trung Quốc đang muốn thể hiện ưu thế trên biển. Thế nhưng, Việt Nam và Philippines sẽ không chịu ngồi yên để Trung Quốc muốn gì được nấy. Họ sẽ có phản ứng đáp trả, do vậy, căng thẳng trên biển Đông chưa thể giảm đi”.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#4004440 0
đm có 1 bản tin đăng 3 lần ! mày bị thiểu năng hả thớt ? bài này của mày hay lại copy r paste nên bị lỗi? 3burning3

ng ta post cho m đọc đấy kon chó àk . đéo like kon` sũa bậy àk

paste moi lan dau , co sai 1 ty thi tha thu dum , dung co nhai trau dum nha thaks 3curse3 3curse3

Chủ đề cùng mục


Trung Quốc, tàu cá, chiến thuật biển người, Hoa Nam buổi, vùng biển, trên biển, Quốc đang, ý đồ, thể hiện, bãi đá,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)