Tâm sự - chia sẻ 2011-06-18 19:45:31

Tao đã .............. mày !!


[size=4]Tao viết bài này vì biết 99% mày ko[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ọc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c nó. Tao k hy vọg mày nhận ra[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]tồn tại của tao trog thế gi[/size][size=4]ớ[/size][size=4]i của mày, 1 ng` k[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ág[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể m` nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến[/size]

[size=4]Ngày nào v[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]vào l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]10, trog[/size] [size=4]đầu[/size] [size=4]t, THPT là cái gì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó rất m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]mẻ nhưg t ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g cần quan tâm, vì v[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]chia tay tập thể l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]THCS 1 tập thể vô cùg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]oàn kết, tình cảm. T k còn quan tâm t[/size][size=4]ới[/size] [size=4]l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]mà mìh[/size] [size=4]đa[/size][size=4]g học và học chug trog suốt chuỗi ngày thág còn lại của[/size] [size=4]đời[/size] [size=4]học sinh. H[/size][size=4]õ[/size][size=4]n 1 thág t k nc vz bất kì ai trog l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]( tr[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]GV )[/size]

[size=4]Im l[/size][size=4]ặ[/size][size=4]g nhiều, tập trug học nhiều và[/size] [size=4]đư[/size][size=4]ơ[/size][size=4]g nhiên kết quả học cao. T[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]trc' t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c thầy cô nói nhiều về khả n[/size][size=4]ă[/size][size=4]g tiếp thu, học tập nhưg rất l[/size][size=4]ười[/size] [size=4]học. N[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]này thì chỉ có học và khả n[/size][size=4]ă[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c phát huy hết m[/size][size=4]ức[/size][size=4]. T[/size] [size=4]đứ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đầ[/size][size=4]u l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]n` môn t[/size][size=4]ự[/size] [size=4]nhiên, v[/size][size=4]ới[/size] [size=4]vẻ bề ngoài rất lạnh, ko nói chuyện vz ai trog th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian dài, t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c các thầy cô và các bạn[/size] [size=4]để[/size] [size=4]ý n` hơn…[/size]

[size=4]Rồi[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều gì sẽ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến cũg phải[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến, t ko thể im l[/size][size=4]ặ[/size][size=4]g hoài như vậy. Rồi cũg có ng` b[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]chuyện, nói chuyện, r` thân thiết hơn vz nhau hơn. Trog số[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó có m`, 1 bạn n[/size][size=4]ữ[/size] [size=4]khá xinh x[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]trog l[/size][size=4]ớp[/size][size=4], tính tình vui vẻ, hoà[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ồg,…[/size]

[size=4]T vz m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã rất thân, nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]ra ch[/size][size=4]õi[/size][size=4], ra về chỉ có t vz m` trog l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]là r[/size][size=4]ượ[/size][size=4]t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]uổi nhau,[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa gi[/size][size=4]ỡn[/size][size=4]. T ko chịu nổi cái trò giấu c[/size][size=4]ặp[/size][size=4], giấu giày của m`, lần nào vô tình ko cẩn thận là dính chiêu, tính m` lại lì, có hôm[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chân[/size] [size=4]đấ[/size][size=4]t t[/size][size=4]ới[/size] [size=4]khi ra về m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]có giày. Lâu lâu b[/size][size=4]ứ[/size][size=4]c bối cũg ch[/size][size=4]ơi[/size] [size=4]lại vài quả r` kết quả là t vz m` t[/size][size=4]ự[/size] [size=4]x[/size][size=4]ử[/size] [size=4]:)) Bạn bè[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chug vz t[/size] [size=4]đứa[/size] [size=4]nào cũg than phiền m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa giai, r[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]rối … nhưg riêg t lại cảm thấy rất vui, vui khi cảm nhận[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c ý nghĩa nào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó của cuộc sốg, vui khi thấy cuộc sốg lúc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó vui vẻ hơn tr[/size][size=4]ướ[/size][size=4]c kia rất nhiều, vui khi thấy nụ c[/size][size=4]ười[/size] [size=4]của m` nhưg bây h t m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]cảm nhận[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g th[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó. Trái tim t hìh như[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã lành l[/size][size=4]ặn[/size] [size=4]h[/size][size=4]ơn[/size] [size=4]rất nhiều.[/size]

[size=4]T gần m` hơn sau 1 ság chủ nhật chạy biển.[/size] [size=4]Đườ[/size][size=4]g phố ság s[/size][size=4]ớ[/size][size=4]m chỉ có chúg ta và nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g c[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]v[/size][size=4]ợ[/size] [size=4]chồg già trẻ. Lúc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó thì t nghĩ r[/size][size=4]ằ[/size][size=4]g "nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g câu chuyện kết thúc có hậu" là có thật. T cảm nhận[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g buồn khổ trog quá kh[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]nhưg lại rất hạnh phúc lúc bấy h. Có nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g lúc cùg nhau[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i bộ về nhà ( nhà t vz m` gần nhau, và cùg gần tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g ) làm tao liên t[/size][size=4]ưở[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g nhân vật chính trog 1 bộ phim… =.=![/size]

[size=4]Đ[/size][size=4]êm giao th[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, t rất ngạc nhiên khi v[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]ra khỏi c[/size][size=4]ửa[/size] [size=4]nhà chuẩn bị[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i[/size] [size=4]chơi[/size] [size=4]vz bạn thì g[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chug vz 1 thg` em ( ch[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]ch[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]việc vô tình g[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]t này là 1 kế hoạch của m` :D) Chúg ta lại[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i bộ, lại nói chuyện rất vui vẻ.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ể ý kĩ thì thấy mìh là 1 thằg con trai,[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chug vz 1 nhỏ con gái xinh x[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]và thg` em trai nó vào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]êm giao th[/size][size=4]ừa[/size][size=4], t m[/size][size=4]ừ[/size][size=4]g thầm… t[/size][size=4]ưở[/size][size=4]g sẽ vui vẻ nhưg t lại m[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]sai lầm, 1 sai lầm mà t k[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c phép m[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]phải.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ág lẽ t phải[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chug vz m` hết buổi tối[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ág lẽ t phải cùg m` xem pháo hoa.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ág lẽ t phải[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ưa m` và em m` về nhà sau[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó. Nhưg t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã k làm vậy, t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã biện vài lí do khéo[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể rút lui, t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã quay[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể cùg vui vẻ vz nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g ng` bạn mà t gọi là "anh em".[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ươg nhiên là bọn nó rất quan trọg.[/size] [size=4]Đối[/size] [size=4]vz t, nhiều lúc bọn nó quan trọg hơn cả gia[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ình. Nhưg bây h nghĩ lại thì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]êm giao th[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c[/size] [size=4]đi[/size] [size=4]chug vz m` là 1[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều t k thể có[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c 1 lần n[/size][size=4]ữa[/size][size=4]. Lúc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó m` cũg[/size] [size=4]đi[/size] [size=4]vz tụi bạn m` nên k cũg yên tâm là m` sẽ vui vẻ m[/size][size=4]ặc[/size] [size=4]dù trog lòg t vô cùg nuối tiếc…[/size]
[size=4][/size]


[size=4][size=4][size=4]Nă[/size][size=4]m[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g tổ ch[/size][size=4]ứ[/size][size=4]c c[/size][size=4]ắm[/size] [size=4]trại ( 2 n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]1 lần ). C[/size][size=4]ắm[/size] [size=4]trại là việc gì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó khá m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]so v[/size][size=4]ới[/size] [size=4]nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g tân binh l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]10 nhưg l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]ta sinh hoạt rất vui ( giải nhất toàn tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g :D ) Chúg ta cùg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i khắp nơi trog tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g, ch[/size][size=4]ơi[/size] [size=4]nhiều trò vui, cùg[/size] [size=4]ăn[/size] [size=4]uốg,… và cũg vô tình dạo quanh tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g 1 mìh, t thấy m` và nó tham gia 1 trò ch[/size][size=4]ơi[/size][size=4]. M` và nó là 1 c[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ôi[/size] [size=4]đẹp[/size][size=4]. Nó là 1 th[/size][size=4]ằ[/size][size=4]g to cao,[/size] [size=4]đẹ[/size][size=4]p trai, tr[/size][size=4]ắ[/size][size=4]g trẻo, nhà giàu, cũg khá tốt và tất nhiên học d[/size][size=4]ở[/size] [size=4]ẹc ( hot boy của lớp). 2[/size] [size=4]đứa[/size] [size=4]m` phối h[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]rất[/size] [size=4]ă[/size][size=4]n ý và[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ươ[/size][size=4]g nhiên l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]có giải[/size] [size=4]ở[/size] [size=4]phần thi[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó. T cũg suy nghĩ n` về tụi m`, có lúc t nghĩ tụi m` cũg là bạn bè và[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó cũg là trò ch[/size][size=4]ơi[/size][size=4], có lúc t nghĩ tụi m` là 1[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ôi[/size] [size=4]đẹp[/size][size=4], x[/size][size=4]ứ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ôi. T nghĩ mìh cũg ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g là gì vz m`, t k =[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c ng` ta.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]i bên m`, t s[/size][size=4]ợ[/size] [size=4]sẽ làm m` xấu h[/size][size=4]ổ[/size][size=4]. Thế là t nh[/size][size=4]ắm[/size] [size=4]m[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]c[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]l[/size][size=4]ưỡi[/size] [size=4]mà quay[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i, xem như[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó là chuyện bình thu[/size][size=4]ờ[/size][size=4]g trog cái xã hội này. Côg chúa phải bên cạnh hoàg t[/size][size=4]ử[/size] [size=4]ch[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]ko phải là 1 con ếch…[/size]

[size=4]Tất cả nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g nỗi niềm của t là do chíh t gây ra, t k hề dám trách móc j` m`. Là do t quá hèn nhát, t[/size][size=4]ự[/size] [size=4]ti vào bản thân, t coi thu[/size][size=4]ờ[/size][size=4]g chíh hạnh phúc của mìh nên ko vun[/size] [size=4]đắ[/size][size=4]p nó. T che[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ậy nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g gì mìh nghĩ, t giấu ch[/size][size=4]ặt[/size] [size=4]nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều mìh muốn nói. T[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã phạm sai lầm t[/size][size=4]ừ[/size][size=4]g m[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]phải mà ko[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c phép l[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]lại. Rồi t buồn vì nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g suy nghĩ chính t[/size] [size=4]đặ[/size][size=4]t ra, t buồn vì khi sinh ra t k[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c hoàn hảo, t buồn vì khi nhìn vào gươg, t ghét cái th[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]t nhìn thấy. T l[/size][size=4]ặ[/size][size=4]g im trog th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian dài…[/size]

[size=4]Sau[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó k lâu, m` và nó quen nhau, tụi m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c cô xếp gần chỗ ( vì cô biết ). R` nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g thág ngày sau[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, t và m` m[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]nhạt dần, ít nc, ít giao tiếp và càg ít[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa gi[/size][size=4]ỡn[/size][size=4], t cũg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể m[/size][size=4]ặc[/size] [size=4]cho nó m[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i r` tan biến.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ươ[/size][size=4]g nhiên là ko còn tiếg r[/size][size=4]ượt[/size] [size=4]đ[/size][size=4]uổi, vui[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa của t vz m`, ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g còn ai[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó ngày nào vất vả tìm giày, c[/size][size=4]ặp[/size][size=4], ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g còn ai[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó vui c[/size][size=4]ười[/size] [size=4]vì nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g trò quậy phá của mìh . Gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]ra ch[/size][size=4]ơi[/size] [size=4]của l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]tr[/size][size=4]ở[/size] [size=4]nên yên tĩnh… Thay vào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, t lại ngồi 1 chỗ, ít nc vz ai, chỉ nói xã giao, cố tập trug học hành, cố ph[/size][size=4]ớt[/size] [size=4]l[/size][size=4]ờ[/size][size=4]…nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]việc xug quanh. Thay vào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó,[/size] [size=4]đây[/size] [size=4]là quãg th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian mà m` hp. Kết quả học tập của t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i xuốg.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]iểm 3 môn chính t r[/size][size=4]ớt[/size] [size=4]t[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]hạg 1 xuốg hạg 6-7, tất cả các môn xuốg hạg 12-14. T liên tục vi phạm nội quy nhà tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g:[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i học trễ, quần áo xộc xệch, ko làm bài, ko học,… Thầy cô than phiền nhiều, t cũg muốn cố g[/size][size=4]ắ[/size][size=4]g chỉnh[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ốn lại nhưg… có ai biết[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c cảm giác t lúc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó ( kể cả m` ) T k quan tâm gì kết quả n[/size][size=4]ữa[/size][size=4]. M[/size][size=4]ặc[/size] [size=4]kệ ! T[/size][size=4]ới[/size] [size=4]đâu[/size] [size=4]thì t[/size][size=4]ới[/size] [size=4]!![/size]

[size=4]K lâu sau, tụi m` chia tay. T thật s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]k mog ch[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều này, m` k vui c[/size][size=4]ười[/size] [size=4]hồn nhiên nh[/size][size=4]ý[/size] [size=4]tr[/size][size=4]ýớc[/size][size=4], m` ít nô[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa, ít nói chuyện h[/size][size=4]ơn[/size][size=4]. Vì vậy, cũg khó[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể mà tr[/size][size=4]ở[/size] [size=4]lại nh[/size][size=4]ý[/size] [size=4]trc' kia[/size]

[size=4]N[/size][size=4]ă[/size][size=4]m l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]10 kết thúc vz kết quả sa sút, t lao thân vào mùa hè giết th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian. C[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]sốg cho qua ngày mà chưa làm[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c gì thật s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]có ích. Quanh[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i quẩn lại xung quanh cũg chỉ có anh em[/size]

[size=4]Lãg phí 1 mùa hè, kh[/size][size=4]ởi[/size] [size=4]đầu[/size] [size=4]n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]11 của t cũg như xưa. Ít nói, ngồi 1 chỗ. T và m` thỉnh thoảg vẫn " tao mày" nc xã giao bth[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g nhưg thật s[/size][size=4]ự[/size][size=4], t muốn[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c m` giấu dép, giấu c[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]và[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó cũg chỉ là t muốn mà thôi.[/size]

[size=4]Đ[/size][size=4]ươg nhiên là trog n[/size][size=4]ăm[/size][size=4], kết quả t vẫn r[/size][size=4]ớt[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ều, tất cả[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ều r[/size][size=4]ớt[/size] [size=4]tr[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]môn toán vẫn[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c hạg 1. N[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]11[/size] [size=4]đầy[/size] [size=4]biến[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ộg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ối vz m`. M` và[/size] [size=4]đứa[/size] [size=4]bạn thân nhất của m` ko còn là bạn n[/size][size=4]ữa[/size] [size=4](cũg chỉ vì th[/size][size=4]ằ[/size][size=4]g hotboy trog l[/size][size=4]ớp[/size][size=4]). M` cũg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ơn phươg 1 anh chàg tuổi gần gấp[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ôi,[/size] [size=4]đẹ[/size][size=4]p trai, nhà giàu 1 th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian khá lâu. T cũg biết m` k còn là cô bé dễ thươg ngày nào, thay vào m` là con ng` khác, hiện[/size] [size=4]đại[/size][size=4], xì tin, phog cách,…. Nhưg t vẫn quan sát m` mỗi ngày[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến l[/size][size=4]ớp[/size][size=4], vẫn nhìn m` t[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]xa,[/size] [size=4]để[/size] [size=4]giúp[/size] [size=4]đỡ[/size] [size=4]m` khi cần[/size]

[size=4]Dù biết sẽ bị ghi vào sổ[/size] [size=4]đầu[/size] [size=4]bài, t vẫn giảg bài cho m`, nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g chỗ m` k hiểu[/size]

[size=4]Dù biết có thể bị[/size] [size=4]đánh[/size] [size=4]dấu bài kt, t vẫn giúp m` trog gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]kiểm tra[/size]

[size=4]Dù bạn bè thỉnh thoảg cãi nhau, t k qua phe nào nhưg vẫn cố bon chen cho m` phần th[/size][size=4]ắ[/size][size=4]g m[/size][size=4]ặc[/size] [size=4]dù m` sai[/size]

[size=4]Dù bọn con trai nhiều khi chọc phá m`, t k nhập bọn nhưg t vẫn thầm làm tay trog giúp[/size] [size=4]đỡ[/size] [size=4]m`[/size]

[size=4]Dù có khi giật mìh dậy s[/size][size=4]ớm[/size] [size=4]vào ság chủ nhật, t lại lê b[/size][size=4]ước[/size] [size=4]trên con[/size] [size=4]đườ[/size][size=4]g chạy biển mà chỉ có mìh t và các c[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]v[/size][size=4]ợ[/size] [size=4]chồg già trẻ[/size]

[size=4]Dù giao th[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]nay ko ấm áp, t vẫn b[/size][size=4]ướ[/size][size=4]c[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i 1 mìh trên con[/size] [size=4]đườ[/size][size=4]g mà n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]ngoái t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i[/size]

[size=4]Dù ko thể[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c như ngày xưa, t vẫn hy vọg chút ít[/size]

[size=4]Dù biết sẽ k[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c gì nhưg t vẫn[/size] [size=4]đâ[/size][size=4]m[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ầu vào giúp[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ỡ m` khi m` cần. Có hôm tr[/size][size=4]ời[/size] [size=4]mưa, t[/size] [size=4]đa[/size][size=4]g bận, m`[/size] [size=4]đa[/size][size=4]g nt vz anh chàg kia thì hết tiền. T ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g ngại mưa gió ( và ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g ngại mag tiếg dại gái ) chạy[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i nạp cho m`[/size]

[size=4]Trog l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]có n` l[/size][size=4]ời[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ồn nói về t có tc vz m`, t ko muốn thanh minh gì. T chỉ muốn che giấu nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g tình cảm[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, che giấu nhữg gì t dành cho m`. Nhưg càg giấu, có vẻ nó càg lộ ra. Khi nc, t k nhìn th[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g vào m[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c. Trog dt, hộp thư tuy[/size] [size=4]đầy[/size] [size=4]nhưg chỉ toàn tn của m`, cho dù[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó là 1 tn rất vô tâm. Nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g món[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ồ m` cho t thì luôn nguyên vẹn và[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c an toàn,….[/size][size=4]I'd catch a grenade for you yeah (yeah, yeah)
Throw my hand on a blade for you yeah (yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for you yeah (yeah, yeah)
You know I'd do anything for you yeah (yeah, yeah)[/size]


[size=4][ Grenade - Bruno Mars ][/size]

[size=4]Ch[/size][size=4]ắ[/size][size=4]c ch[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]1[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều là m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã biết về tc của t, cho dù tc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó chỉ là nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g l[/size][size=4]ời[/size] [size=4]nói vu v[/size][size=4]õ[/size] [size=4]của ng` khác hay là nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g cảm xúc thật s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]thì m` cũg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã biết r`. M` biết nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g khi m` cần thì m` luôn có t giúp[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ỡ. T biết là m` biết[/size]

[size=4]Gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]đây[/size][size=4], trog tư t[/size][size=4]ưở[/size][size=4]g t, t còn suy nghĩ, k còn nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]về m` sâu[/size] [size=4]đậ[/size][size=4]m nh[/size][size=4]ý[/size] [size=4]xưa nh[/size][size=4]ý[/size][size=4]g mỗi khi có 1 giai[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iệu, bài hát nào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó vag lên hay 1 ng` bạn nào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó của t nh[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]về m` thì t lại nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]lại nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g kỉ niệm của t vz m`.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ối vz m`, có thể m` ko nh[/size][size=4]ớ[/size][size=4], nếu nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]thì ch[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]cũg chỉ là kỷ niệm vz 1 ng` bạn như bao ng`. Nhưg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ối vz t, t khó có thể quên[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c. T sẽ cố g[/size][size=4]ắ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể ko nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]lại nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đi[/size][size=4]ều này. T sẽ cố[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể ság chủ nhật, t k còn giật mìh th[/size][size=4]ức[/size] [size=4]giấc… Phải quên hết nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g th[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]này,[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó là mục tiêu b[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]buộc phải làm !![/size]

[size=4]M` là 1 tiểu thư xinh[/size] [size=4]đẹ[/size][size=4]p[/size]

[size=4]T là 1 thằg ko[/size] [size=4]đẹ[/size][size=4]p trai, nhà c[/size][size=4]ửa[/size] [size=4]chỉ[/size] [size=4]ở[/size] [size=4]m[/size][size=4]ức[/size] [size=4]khá giả.[/size]

[size=4]T ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g dám so sánh gì, nhưg thật s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]t cảm thấy mìh ko có gì cả, t như 1 ng` trốg rỗg. Có thể trog m[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]ng` khác, m` chỉ là 1[/size] [size=4]đứa[/size] [size=4]con gái bthu[/size][size=4]ờ[/size][size=4]g nhưg trog m[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]t, m` là 1 th[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]gì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó rất cao, rất xa mà t k v[/size][size=4]ới[/size] [size=4]t[/size][size=4]ới[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c.[/size]

[size=4]Phải có 1 hoàg t[/size][size=4]ử[/size] [size=4]( anh chàg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó) m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]x[/size][size=4]ứ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ág[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c bên cạnh 1 công chúa như m`, ko thể là 1 con ếch như t. Bây gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c bên cạnh anh chàg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, hoàg t[/size][size=4]ử[/size] [size=4]của lòg m`. Ch[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]m` rất vui, hp và k nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]gì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến t. Nhưg hãy c[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]nh[/size][size=4]ý[/size] [size=4]vậy, hãy c[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]hạnh phúc như vậy, hãy làm t thấy bình yên như vậy. Bây h, mùa hè ko còn vô nghĩa vz t, t ch[/size][size=4]õi[/size] [size=4]n` môn thể thao, t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i ch[/size][size=4]õi[/size] [size=4]b[/size][size=4]ời[/size] [size=4]vz bạn bè thoải mái, t giết th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian vào nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g niềm vui khác ngoài game. T cũg ko thấy hối hận về nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g sai lầm trog quá kh[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]n[/size][size=4]ữa[/size] [size=4]b[/size][size=4]ởi[/size] [size=4]vì…. t[/size] [size=4]đa[/size][size=4]g thấy m` hp[/size][/size][/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

lười đọc wa' 3ahhyes3

:D:D:D:D:D:D:Đ::D:D:D:D:D:D…………………………….


cảm ơn đã ủg hộ 3bored3
up up dùm nào 3blingeye3

Hix hix, xem 70 mà cm có 3 ak` 3bored3
Mọi ng` ũg hộ đi 3blingeye3

Còn chuyện # ko mình thích được đọc truyện. thanks. hay lắm!

@nguyenkay: đây là tâm sự của mìh, ko phải truyện đâu bạn 3bored3, thanks nhé 3blingeye3

đề nghị có tóm tắt…
để em tóm tắt bác chơi với 1 bác … nhưng 2 bác 1 tình yêu……
chưa đọc đoạn kết 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
cuộc sống như 1 cuốn sách kẻ khôn ngoan cố gắng đọc hết nó còn người điên dồ chỉ muốn xem mục lục
st:jangpon
I crayzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3

Cùng cảnh ngộ, chia bùn với bác, mấy năm sau ngồi nghĩ lại mới thấy mình ngu, khó mà quên đc

Đau Linh tuti =))


Bản chất tốt đẹp nhưng do dòng đời xô đẩy thôi
3crisp3
Nếu như thế thì kết quả cũng chả có gì tốt đẹp đâu
Không cần đau vì 1 con như thế
Nếu đêm đó ông đi với nó
Rồi yêu nó
Có thể giờ ông còn đau hơn

……………………………….. cảm động lắm 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

Tho^ng củm cho ta^m trang. cua? thot' 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3……………………………………………………………………………………..

thanks các bác n` 3blingeye3
@tY.tA.tY.tOe: nội dug chỉ là mìh đơn phươg thôi 3bored3, thg` hotboy đó hồi xưa ghét nó lắm nhưg bây h cũg là bạn bè thân r`, nó cũg tốt lắm 3big_love3

mình cũng từng như thế, nhưng cuối năm 12 mình đã cố bày tỏ nhưng cô ấy nói chỉ xem mình là bạn, không ồn ào nghich ngợm như bạn, cô ấy quan tâm mình từng thứ nhỏ nhặt, và mình cũng thế cho đến khi cô ấy yêu thằng bạn thân.

#1368894 0
tôi cũng từng như thế nên hiểu tâm trạng của thớt đồng cảm với thớt nhiều lắm đó! 3blingeye3

thanks các bác nhiều 3blingeye3
Cắn rứt lắm đó 3bored3 nhưg mà thôi, bây h nàg hp r`, mìh k còn gì bận tâm nữa 3bored3

mày , tao ………..nghe rất chất

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I never ask for more than your love..
3adore3 3adore3 3adore3 3adore3

3crisp3 3crisp3 cười vì ta giống câu chuyện của thằng thớt 1 phần, con người bây giờ khó nói trước đk điều gì, tất cả vẫn nằm ở chũ tiền . ko có ah. game over đi tình yêu 3bored3

bài viết hay quá 3big_love3

tui đã từng vì ham vui mà mắc sai lầm, bh có nuối tiếc cũng muộn rồi 3bored3 3bored3 3bored3

hay…………….:D

dài quá. éo đọc hít, cò hình giề minh họa thì pót lên đi coi cho vui 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

#1370010 0
sao toàn chữ thế này 3blur3

#1370244 0
hình như chú chưa học hết cấp 3, nếu là vậy hãy cố gắng xóa đi tất cả chăm chỉ học hành dể thi vào 1 trường đại học mình mình muốn, còn nếu thực sự yêu người ta, thì hãy mong cho người ta đc hạnh phúc… hạnh phúc là…. thấy người ta yêu đc hp…

@legend: Thì để tui ng` ta hp đó thôi 3big_love3, cố gắg cho năm học cuối cùg của đời hs nè 3bored3

Bài của e đag bthuờg sao h tự nhiên có bị gì thế mấy bác 3ahhyes3

#1371669 0
Mặc dù mình mới 17 thou màk mình cũng đã từng trải wa chiện đóa gou 3bored3 3bored3
con pé mình thĩ thì thix ngay thằng mình gét nhất trong lớp 3curse3 3curse3

#1371707 0
quá hay nghe CM đã thấy hay rồi nhưng mà chưa đọc 3crisp3 1 thenk

các bác sướg thế 3bored3
đọc đi r` cm thì cho thêm cái thanks 3congratz3

dài k muốn đọc 3curse3

hay
thích bài Nothing Gonna Change My Love For You 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Cảm ơn các bác ủg hộ 3congratz3
có mấy bác nhiệt tình vậy e cũg đỡ chán phần nào 3bored3

truyện hay quá…tks thớt nè 3big_love3 3big_love3 3big_love3

@Ken….: tks lại bác nè 3aha3 mà bác ơi, tâm sự của mìh, ko phải truyện đâu đó 3ahh3

#1373188 0
—————————————- 3big_love3 3big_love3

Cảm ơn ng` đẹp ủg hộ nha 3ahhyes3

giốg wá

Trog 4rum VY này có 1 bạn giốg nhỏ đó lắm đấy 3ahhyes3

đọc mấy hàng hoa cả mắt 3blur3 3blur3

Sao lại hoa mắt 3ahhyes3 đọc nữa đi bác 3blingeye3

@ReallyAlone: Nhỏ nào giống nói nhỏ nhỏ tui biết đi nèk 3aha3 pleazee

@vinamilk: đoán đi có thuởg 3crisp3

@ReallyAlone: Đoán tới bao gjờ hả tro`j…gửi cái tin nhắn nói em nào cho tui la liếm với 3crisp3

@Vinamilk: bác để ý tất cả các bài tui từg viết, từg cm từ xưa đến h thì mới biết 3ahhyes3 mà thôi bỏ đi 3ahhyes3

dài quá không mún đọc 3be_eaten3 3be_eaten3

@trum….: đọc đi r` chia sẻ cảm nhận 3bored3

À thôi..tui biết ai rồi…thiệt là…khó..

@vinamilk: có thật biết ai [email protected]@ nhắn tin 1 tin xác thực 3blur3

Upp full khách nhé 3bye3

@zU…..: đọc tâm sự mìh r` chia sẻ bạn ơi 3bored3 Dù sao cũg tks 3bored3

#1374653 0
của thớt thật hả
nói thật chứ nó giống t…
nhưng của t nó lại nằm ở năm 11 cơ :)
thằng ở lớp t cũng thuộc dạng như thớt nói
và qua n~ comment của thớt ở dưới thì t càng cảm thấy "nó" (bài viết of chủ thớt) giống t
mặc dù t ko có n~ trò đùa như thớt :)
thôi thì nó qua rồi
1: học
2: bắt đầu 1 đường khác

#1374672 0
Nói thật bạn yêu nói thẳng ra cứ như con gái ê ngại ngập ngùng thế ai bít tc của bạn ntn với ng ta…hok lẻ bắt con gái nói trước tao thick mày đó hiểu ko thằng đần…nói nt bạn mới hiểu àh 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

#1374678 0
hãy tốt với ngừ kon gái đó nhé

@TuDien: thì bây h lo cho năm 12 thôi, nàg hp r`, mìh k cần care nữa @@
@illidan: thì bây h nghĩ lại mới thấy mìh ngu 3bored3 thoi qua r` 3bored3

@kubi_nt: ùm, đươg nhiên r` 3big_love3 dù sao thì nàg vui mìh mới vui đc 3big_love3

#1374712 0
@ReallyAlone: t cũng z :), bjo vào lo cho 12 thôi
nghĩ chi chiện đó, nói thiệc chứ t cũng biếc nó thjk t, nhưng t đợi nó thi xong t mới dám nói
đâu có ngờ … 3crisp3 3crisp3

p/s mà sao t thấy t cũng gióng thớt nhỉ
thấy nó vui thì mình mới an tâm
haiz
cay đắng quá mà 3crisp3 3crisp3

@TuDien: đời, xh bây h nó cay đắg lắm 3blur3

Yêu mà ko nói thì phần thiệt về mình thoai haizzzzzzzzzz 3bored3

@kun…: bác nói đúg 3bored3 phần thiệt về em 3bored3

Ôi thôi….những người cùng cảnh ngộ chịu cay đắng trong tình yêu

oh hay đấy reallyalone ak,mình cũng rơi vào cái kiểu giống như bạn,che giấu đi tình cảm,nghĩ rằng người con gái đó sẽ cảm nhận đươc,nên cứ lặng im ,h nghĩ lại thấy tiếc lắm nhưng bây h phải lam gì đây,làm gì bây h:-

#1376107 0
đau lòng ghê gớm, nhưng quá khứ thế nào cứ kệ nó, cái gì đã làm rồi thì có hối tiếc cũng có được gì. Bỏ game đi, bỏ đi cái chán đời chẳng làm được cái gì đi, hãy tìm cho bạn một cái gì đó, đam mê cái gì đó có ích, định hướng tương lai cho mình. Tôi cũng đã có 2 năm cũng như bạn, game, bỏ học, trốn tiết, lang thang, chán đời vs cũng không biết làm gì. Nhưng cũng đang cố gắng để thoát ra và tìm ra hướng đi cho chính mình!

#1376179 0
mình cũng có câu chuyện phần nào giống thớt! ôi thời cấp 3 xem phim………………hàn nhiều 3bored3

cảm ơn mấy bác 3bored3
@Art_lie: bây h em ít game, tập trug chơi thể thao n` r` nên thấy cs có phần nào thú vị hơn n` :D

sao bây h vắg khách thế 3ahhyes3 3ahhyes3

hay nhé thot :X……………………. 3big_love3

#1380609 0
dài wá nhìn hoc mắt 3ahh3……………. 3ahh3………….. 3ahh3

viết chút xíu mà dài gì 3ahhyes3
may mà chưa rặn ra thêm 3ahhyes3

#1380661 0
đọc hay nhỉ,có năng khiếu viết văn :)),cố lên

@MrN: lâu lâu có chuyện ko vui mới viết đc đó bác 3ahhyes3 có n` truyện cho ACE đọc là biết ko vui đó 3ahhyes3

làm piến đọc qá, nhưng cũng đọc hết r` 3crisp3 3crisp3

3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 tội thớt ………………………………

@Wisky….: nghĩ lại thì thấy lỗi do mìh, ko trách ai đc 3bored3 bây h nó hp r`, mìh k cần tồn tại nữa 3blur3

chẳng việc j` phải nghĩ đến mấy truyện đấy nữa đâu,thời hs thôi mà đáng nhớ nhưng không in đậm mãi về sau đâu,chú cứ tập chung mà học đi lên chuyên nghiệp học giỏi làm ra tiền thì không thiếu gái 3bathing3

sống là ko chờ đợi :)) 3crisp3

@nevermore….: em bây h nghĩ giốg bác đó 3crisp3 cày cho lắm tiền là khối đứa nó theo =))
@pig….: sốg là ko chờ đợi, lỡ chờ đợi thì sốg làm sao :-s

#1381419 0
đừng làm lệ em tuôn nghe thớt 3ahh33ahh3 3ahh3

@msmsms: rất vui khi có đc vinh hạnh đó 3ahhyes3

#1381696 0
3blingeye3…….. 3blingeye3……Vui khi nàg hp thôi thớt ạ

Đọc mãi đến cuối mới nhận ra là mình…mù tiếng Việt 3crisp3 3crisp3
Hãy lose yourself in dờ miu sịch

buồn !!! !!!!! 3bored3

tâm trạng thôi =]] cgái bây h 90% toàn yêu vật chất và vẻ ngoài…mình sống = tcảm nhưng nó lại xem trò đùa….Shen đã bị r` nên rất thông cảm vs thớt 3ahhyes3 cố lên thớt ơi 3congratz3

Khá là lm nhưng … bạn đã có đủ dũng cảm để nói thẳng với ng đó là bạn thik ng đó chưa 3big_love3 Nếu chưa thì đừng tiếc làm j vì ty k dành cho kẻ nhát gan 3crisp3

cảm ơn n` nhé 3bored3
@shen: cố lên gì nữa bác 3blur3 h lo học nốt năm cuối thôi 3bored3
@dark….: chưa nói và cũg k tiếc đâu :D ( vì mìh nhát mà =.=!)

rất giống tâm trạng của mình đó thớt 3adore3 3adore3 3adore3mình cũng đơn phương.sau này nhận ra được thì đã hối hận.mặc dù đã nói với người ta rất nhiều lời yêu thương nhưng người ta cũng tưởng chỉ là đùa.nhiều lúc thấy thất vọng kinh khủng.nhưng chỉ có 1 câu muốn nói cho thớt hiểu sau bao nhiêu năm"vô núi luyện công"là ( cái gì nó vốn là của mình thì trước sau nó cũng là của mình,còn nếu không phải là của mình thì có cưỡng cầu cũng hem được) chúc thớt sẽ tìm được hạnh phúc mới nha 3bored3 3bored3

#1386507 0
tao sr may vi da cuop dj nguoi yeu cua may….. sao may ko noi voi tao… tao voi may la ban mah…. 3bored3 3bored3 3bored3

#1386517 0
post len web nay la sai lam roi…….. 3blur3 3blur3

@blacklion: tks n` :x
@SN7 đùa àk 3blur3 cm đúg đi pa :))

bạn củng như tôi yêu 1 người mà kô dám nói chỉ biết luôn bên cạnh và chia sẻ và giúp đở khi người ấy cần mình 3bored3 đối zới mình hp của mình la đc nhìn thấy người ấy hp 3blingeye3 với mình như thế là quá đủ 3blingeye3

#1391389 0
Tâm sự của thớt 3blingeye3 Bùn và cảm động quá, chúc thớt tìm đc 1 người yêu thớt như thớt đã từng yêu ng` con gái trong cậu truyện này 3big_love3

chúc các bác cũg hp vậy nhé 3bored3


up phát 3ahhyes3

tks cho bạn 1 cái, hay lém……. 3blingeye3

tks hằg n` :D:D…………..

uhm`, k có j` đou 3bathing3

Chủ đề cùng mục


size 4, size size, size size 4, size size 4 đ size, size 4 đ size size, 4 đ size size 4, size size 4 g, nh size size 4, size size 4 c, m size size 4,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)