Đố vui - bói toán 2021-05-21 03:39:25

Số 444 có nghĩa là gì


Các con số liên quan đến ngũ hành và bát quái Hy Lạp cổ đại đã có một phương pháp bói số, mặc dù các con số Ả Rập có nguồn gốc từ nước ngoài. Con số 4 trong tiếng hán vì đồng âm với “tử” nên người ta càng kiêng kỵ.