Nghệ thuật - blog 2011-02-04 21:17:11

Ngôn ngữ teen """ cực kì khó đọc. khó hiểu''' .


A tjh` 0j …..0? tr0g nay` pe" thu* nh0" a nhju` lem" ……nh0" thy` sao nhj~ pe" thu* huk pjt" faj? lem` sa0 ka?……..m0a` a nay` sax a laj lem` nhug~ dju` p3" thu* hum thjk" the" ……..lem` a traj j m0a` ky` the"……hum wan tam hay l0 lag" j ch0 e gaj" j het" pun` that^ day"……..m0a` tru0c" khj dy a e mjh` chag? gap nhau nhj~ .e pjt" la` a pan nen e dau dam lem` fjen dau …….pun` nhat la a ch0 e le0 kay zu tra` sua~ day" pm ch0 a m0a` a chag? them` tra? l0j .nhug hum sa0 e lem` sax bag pan gaj a chu"………a dam" gjau" e nha hum ch0 e pjt" mat chj nhak a dc day" nhug sax cug~ c0" nguj` n0j" ch0 e pjt" r0y`….hahaha….a nh0" faj? h0c tap t0t nha khj na0` rah~ thy a nh0" pm ch0 p3" thu* d0a" ………a m0a` ..? k0n chug` e tu0t" chuc zu lem a traj d0a" pjt" chua …..thuj e faj? dy an t0j day d0j" wa" ch0y` lun ne` hahah….pjpj akau^ 0j p3" thu* nh0" kau^. nhju` lem"………..huk pjt" khj na0` p3" thu* c0" the? laj. tham kau^. laj dc nhjn` thay" kau^……..va` dc pm nhju` vs kau^. day^….gju` d0a" p3" thu* huk pjt" nua~ ………nhug p3" thu* rat" rat" la` mun 0? pen kau^. chja se~ cug` kau^.va` c0" the? gjup" kau^. dc dju` gj d0a" zu` la` nh0? p3"…..kau^. 0j p3" thu* thay" t0j^. kau^ wa" ah`…….dag" nguj` nh0? p3" 0f kau^. lem` p3" thu* suy ngj? nhju` lem"…………kau^. 0j p3" thu* se~ thu xep^" se~ va0` tham kau^. kau^. nh0" s0g" t0t va` la0 d0g^. t0t" kau^ hak..p3" thu* ju kau^ nhju` .kau^ ut" 0f pe" thu*


hum nay tutj kam? thay" pun` pun` nhju` thu" lem" …..ngj? laj. thay" kaj' bl0g" nay` ga` that^. tutj chag? pjt" lem` gj de? mekup ch0" kaj" bl0g" nay` c0" ty" j l0j cu0n" hay sjh d0g^. nua~ sax laj chan" nhu k0n dan the" nay` nhj~


hum pjt" khj na0` tutj laj net" dc nua~ chj? k0n 1 ngay` nua~ tutj faj r0j` tp Nha Trag nay` de? va0` mjen^` nam dc meh dah la` chug tam 0f ka? nu0c" la` la` tp cua? su 0n^` a0` na0" nhjet^………..tutj va0` nam de? dy lem` ….dy lem uk…..s0g" tr0g gja djh` c0" papa mama c0" a haj va` c0" thag` e dag" ghet" lun lun gay su vs tutj …tu` nh0? tutj chag? pjt lem gj` ka? t0an` la` mama l0 hjt" tu` k0m nu0c" quan` a0" n0j tum laj la` tu` A_Z 18tuj? dau` r0y` m0a` k0m hum pjt nau" hum pjt" rua? chen" n0j chj t0j" vjec t0 l0n" nhu dy ch0. nau" an gjet quan a0" chu"……….luc" h0c l0p 8 tutj da~ dc thu? kam? gjac" rua? chen nhu the" na0` nhug hum faj? la`0 nha` mjh` m0a` la` nha` hag` x0m" hjhj nh0" laj m0a` tutj thay" xau" h0? wa"……….nhug t0j h tutj cug~ c0 lem` gj dau,,,,,,,,nhug the" c0" faj? la su cug chju` hum ………tutj ghet su cug chju` nhug nhug~ vjec tutj lem` laj xuat" fat" tu` vjec cug chju` m0a` ra hjhj tum lum wa" ch0y` ………hum pjt" s0g' tu lap se gay ch0 tutj nhug~ chjen t0j` te huk nhj~ tutj la` nguj` ken" an lem" chj? c0" mama m0j" pjt" tutj kan` gj ` m0a` thuj….su t0` m0a` tr0g` tutj laj tr0j~ zay tutj faj? lem gj` d0a" de? chug" t0? mjh` c0" the? tu lap dc……mjh` tjn la` nhu the…….njem tjn cug~ la` suc" mah. gjup mjh` vu0t wa n0"
hum nay la` chua" nhat^….tutj van^~ den^" nha` th0` de? zu thanh" le~…….nhug # vs m0j khj chua" nhat^. hum nay la` chua" nhat^. mua nhju`……..tutj hum thjk mua nhug dju` d0a" hum lem` tutj pun` nhju` khj nge tjn (cha ph0") faj r0j` kh0j? gja0" xu" 0f chug" tutj…….de? thuc hjen c0g^ vjec^ truyen^~ gja0" duc" tjn ….cug~ nhu cha da~ tug` lem` khj k0n 0 vs chug" tutj……chua" nhat^ hum day" cug~ la` ngay` cha n0j" l0j tam pjt. vs t0an` the? gja0" dan n0j thah du0g` khj chua het" le~.cha ze` gja0" su" nay` da~ dc 5nam r0y` tr0g 5nam d0a" su vat va? l0 t0an dju` d0 cha gah" vat"……luc" cha m0j ze` nay` thah" du0g` 0f chug" tutj van~ nge0` nag`…..cha vua` dam? nhjem chuc" cha ph0" la` chug" tutj pjt" cha faj? vat" va? nhu the" na0` c0" the? n0i" la` tu` a den" z…….cha da~ kh0c" tr0g thah" le~ d0a".nhug chug" tutj pjt" cha da~faj kjm` che" nhug gj0t nu0c" mat" ay" nhu the" na0` ………cug~ da~ c0 nhju` nguj` khuyen cha cha hay~ 0 laj vs chug" tutj them vaj nam nua~ nhug cha hum chuj. hum faj? vy` cha hum thjk" 0 vs chug" tutj nhug vy` cha faj? thuc hjen nhug~ gj` gja0" phan^. pha^ c0g ch0 cha ,,,,m0j~ cha ph0" chj? dc 0 m0j gja0" xu" 5nqm m0q` thuj……..hum wa la` ngay` chug" tutj lem` le~ tam pjt. cha……vua` pun` vua` kam? thay" c0" gj` d0a" hum c0g = ty' na0` khj nha` th0` vua` khanh" thah` dc 1 nam m0a` cha faj? ra dy……c0g^ la0 0f cha chac" chj? c0 THIEN CHUA" m0j" hju? dc ……..va` ngay` maj chug" tutj faj? han h0an cha0` d0n" tan cha ph0" m0j" ze va` thay the" cha ph0' (cu~) ch0 tutj dc phep cha ph0" (cu~) la cha (cu0ng`)…..h nay` chac" cha da~ dam? nhjem chuc" vu. m0j" n0j thah" du0g` m0j"va` pjt" cha cug~ faj? lem` nhug~ gj m0a` cha da~ tug` lem vs gja0" xu" nay`……h day 0 n0j day k0n nguyen xjn THIEN CHUA' pan nhju suc kh0e? de? cha c0" the? thuc hjen dc nhjem zu 0f cha la nguj` chan dan" dag` chjen dac pjt. la` nhug~ k0n chjen huk van l0j ……………….nguyen xin THIEN CHUA" chuc lah` ch0 cha ………..AMEN………….Đây là mấy bài viết trong blog của con bạn tui…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 Ai dịch dùm e cái 3blur3 3blur3 3blur3

dịch được nhưng lười gõ lại. chủ topic đi học 1 khóa ngôn ngữ teen đi

anh tình ơi … ở trong này bé thư nhớ anh nhìu lắm… nhớ thì sao nhỉ bé thư khong biết phải làm sao cả… mà anh này sao anh lại làm những điều bé thư không thích thế… làm anh trai gì mà kì thế… không quan tâm lo lắng gì cho em gái hết buồn thật đấy… mà trước khi đi anh em mình chẳng gặp nhau nhỉ. em biết là anh bận nên em đâu dám làm phiền đâu …. buồn nhất là anh cho em leo cậ trà sữa đấy pm cho anh mà anh chẳng thèm trả lời, nhưng không sao em làm sao bằng bạn gái em chứ ……… anh dám giấu em nhá không cho em biết mặt chị ( từ này hok pjk dịck) anh được đấy nhưng sao cũng có ngày nói cho em biết rồi… hahaha.. anh nhớ phải học tập tốt nha khj nào rảnh thì anh nhớ pm cho bé Thư đó ….. anh mà..? coi chừng em tước chức vụ anh trai đó biết chưa . thôi em phải đi ăn ttoois đây đói quá trời luôn nè hahaha .pjpj anh
CÁC BÁC XEM EM DỊCH ĐÚNG KHÔNG NHÁ 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3ahhyes3 3ahhyes3

3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 đọc nhìu thì hĩu

3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 đọc nhìu thì hĩu

3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3ngọng ngọng cô cô

3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 mấy nhỏ bạn nó cứ chat với mình theo kiểu vậy mình chả hiểu dc mô tê gì hết 3blur3 3blur3 3blur3

nhức mắt quá, ko thèm đọc

anh tình ơi … ở trong này bé thư nhớ anh nhìu lắm… nhớ thì sao nhỉ bé thư khong biết phải làm sao cả… mà anh này sao anh lại làm những điều bé thư không thích thế… làm anh trai gì mà kì thế… không quan tâm lo lắng gì cho em gái hết buồn thật đấy… mà trước khi đi anh em mình chẳng gặp nhau nhỉ. em biết là anh bận nên em đâu dám làm phiền đâu …. buồn nhất là anh cho em leo cậ trà sữa đấy pm cho anh mà anh chẳng thèm trả lời, nhưng không sao em làm sao bằng bạn gái em chứ ……… anh dám giấu em nhá không cho em biết mặt chị nha.. anh được đấy nhưng sao cũng có người nói cho em biết rồi… hahaha.. anh nhớ phải học tập tốt nha khj nào rảnh thì anh nhớ pm cho bé Thư đó ….. anh mà..? coi chừng em tước chức vụ anh trai đó biết chưa . thôi em phải đi ăn ttoois đây đói quá trời luôn nè hahaha .pjpj anh

đã gọi là ngôn ngữ teen thỳ có teen mới hiểu nổi, mà chỉ có teen mới có thời gian rãnh rỗi viết kiểu như thế ! 3ahhyes3

ôi, mình là teen mà đọc ko hiểu zj. Mấy đứa con gái viết chữ khó hiểu, chat với mấy nhỏ bạn hồi tự nhiên hai mắt nổ đom đóm 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

3crisp3 3crisp3 3crisp3 doc dc het' nhug deo' them` doc….re? tien` 3bye3 3bye3 3bye3

#798848 0
3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 hix

rẻ tiền, quê mùa, nhí nhố. 3curse3 3curse3 3curse3

#798972 0
các em cứ viết tập làm văn thế lày rồi nộp cho cô giáo chấm 3crisp3 3crisp3

Kinh điển 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3

hiểu chết liền . 3blur3

Tiếng Việt bây giờ rẻ quá, ai viết hay làm gì cũng được…tiêu mẹ cái thế hệ trẻ 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

ba cái thứ này nhạt gớm 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

nhu loz
3curse3 3curse3 3curse3

Giơ 2 tay lên cao…(pó tay) 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Cậu ơi pé thư nhớ cậu nhìu lắm………..nhưg pít khi nào pé thư có thế thăm cậu. laj dc nhjn` thấy cậu……..va` dc nói chuyện nhju` với kau^. dây….gju` dóa pé thu kô pít nữa………nhưg pé thu rất muốn ở bên cậu. chja chia sẻ cùng cậu.va` c0" the? gjup" kau^. dc dju` gj d0a" dù là nhỏ bé…..kau^. 0j p3" thu* thấy tội cậu nìu wa" ah`…….dáng người nhỏ bé của cậu làm p3" thu* suy ngj? nhju` lem"…………kau^. 0j p3" thu* se~ thu xep^" se~ va0` tham kau^. kau^. nhớ sống tốt kau^ hak..p3" thu* ju kau^ nhju` .kau^ ut" 0f pe" thu* 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 chắc dan miền nam miền bắc hơi khó đọc tý tui ngôn từ teen mièn nam sai chíh tả gê gớm

hk ưa thể loại này , như miên……….. 3be_eaten3 3be_eaten3

dịch thì cũng được thôi…chat vs bạn quen rồi…mà chủ thớt để màu chữ chết mà dễ nhìn 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 đau cả mắt

ghost234 là số 1 đấy 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3

3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 mật mã này thì bọn tàu khỏi lấy được thông tin của ta 3crisp3 3crisp3

nhìn thấy thì đã nhức đầu rồi, ko hiểu sao mà tụi nó đọc đc hay thật. cái thứ mất gốc nặng

google.com chắc nó dịch ko nổi lun chứ nói gì 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3

đọc xong là điên 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Chủ đề cùng mục


kau, p3 thu, c0 the, chua nhat, ch0 e, tham kau, hum nay, cha ph0, cha da, chug tutj,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)