Ảnh - truyện vui 2012-12-28 01:30:51

hình vui nè các mem


[size=7] [/size] [color=#888888] [list] [*][url=http://link.apps.zing.vn/share?u=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fcuoi%2Fchet-cuoi-voi-nhung-phut-nguy-hiem-cua-dong-vat%2Fa293586.html%23share_button_top&t=Ch%E1%BA%BFt+c%C6%B0%E1%BB%9Di+v%E1%BB%9Bi+nh%E1%BB%AFng+ph%C3%BAt+%27nguy+hi%E1%BB%83m%27+c%E1%BB%A7a+%C4%91%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt&desc=Nh%C3%ACn+c%C3%A1c+b%C3%A9+%C4%91%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt+ng%E1%BB%99+ngh%C4%A9nh+th%E1%BA%BF+n%C3%A0y+v%E1%BB%ABa+bu%E1%BB%93n+c%C6%B0%E1%BB%9Di+m%C3%A0+l%E1%BA%A1i+v%E1%BB%ABa+mu%E1%BB%91n+n%E1%BB%B1ng+qu%C3%A1+%C4%91i+th%C3%B4i.&images=http%3A%2F%2Fimg2.news.zing.vn%2F2012%2F12%2F27%2Fa-9.jpg&][img]http://static2.news.zing.vn/v3/images/small_zing_icon.png[/img][/url] [*][url=https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fcuoi%2Fchet-cuoi-voi-nhung-phut-nguy-hiem-cua-dong-vat%2Fa293586.html%23share_button_top][img]http://static2.news.zing.vn/v3/images/icon_googleplus.jpg[/img][/url] [*][url=http://api.go.vn/social-plugins/share/share.php?title=Ch%E1%BA%BFt+c%C6%B0%E1%BB%9Di+v%E1%BB%9Bi+nh%E1%BB%AFng+ph%C3%BAt+%27nguy+hi%E1%BB%83m%27+c%E1%BB%A7a+%C4%91%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt&description=Nh%C3%ACn+c%C3%A1c+b%C3%A9+%C4%91%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt+ng%E1%BB%99+ngh%C4%A9nh+th%E1%BA%BF+n%C3%A0y+v%E1%BB%ABa+bu%E1%BB%93n+c%C6%B0%E1%BB%9Di+m%C3%A0+l%E1%BA%A1i+v%E1%BB%ABa+mu%E1%BB%91n+n%E1%BB%B1ng+qu%C3%A1+%C4%91i+th%C3%B4i.&imgthumb=http%3A%2F%2Fimg2.news.zing.vn%2F2012%2F12%2F27%2Fa-9.jpg&link=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fcuoi%2Fchet-cuoi-voi-nhung-phut-nguy-hiem-cua-dong-vat%2Fa293586.html%23share_button_top][img]http://static2.news.zing.vn/v3/images/icon_govn.png[/img][/url] [*][url=https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[title]=Ch%E1%BA%BFt+c%C6%B0%E1%BB%9Di+v%E1%BB%9Bi+nh%E1%BB%AFng+ph%C3%BAt+%27nguy+hi%E1%BB%83m%27+c%E1%BB%A7a+%C4%91%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt&p[url]=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fcuoi%2Fchet-cuoi-voi-nhung-phut-nguy-hiem-cua-dong-vat%2Fa293586.html%23share_button_top&p[images][0]=http%3A%2F%2Fimg2.news.zing.vn%2F2012%2F12%2F27%2Fa-9.jpg&p[summary]=Nh%C3%ACn+c%C3%A1c+b%C3%A9+%C4%91%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt+ng%E1%BB%99+ngh%C4%A9nh+th%E1%BA%BF+n%C3%A0y+v%E1%BB%ABa+bu%E1%BB%93n+c%C6%B0%E1%BB%9Di+m%C3%A0+l%E1%BA%A1i+v%E1%BB%ABa+mu%E1%BB%91n+n%E1%BB%B1ng+qu%C3%A1+%C4%91i+th%C3%B4i.][img]http://static2.news.zing.vn/v3/images/icon_facebook.png[/img][/url] [/list][/color] [size=6] [/size] [table=200,#f1f1f1][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/2be9de89c7dc4595be12757ffb64992fjpg1356418017.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/4a512cf1f3214d0a8e197395f3e2771bjpg1356418017.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/4e58e11a0a3447839d97966d7a80560ajpg1356418018.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/4f965ea69d3a4bb48c13d88ab38a8846jpg1356418017.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/7d98458d0bbc4c91aca4faaccfa79ac6jpg1356418016.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/81d24d4e16954cdf8f3716ab11f321bejpg1356418018.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/158d8bde95c24a83b8cb8c752b67e280jpg1356418018.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/8898892a9c944e6e85bff1bbd08deb41jpg1356418018.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/a7ec5136ba8e47beac2fad79ad0a2942jpg1356418016.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/ca6125bccd3741eea31b167c3e7978bejpg1356418018.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/c3e5ddfb1a5e459d80e6b5a181ac4b78jpg1356418018.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/e193819d5b8f45f695679dc6825425bdjpg1356418016.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/ceb2c5cf0890449499847e00266cabdajpg1356418019.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/f94dd101fea44126a239177c9455f599jpg1356418016.jpg[/img][/td][/tr][tr][td] [img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/fa6c66800c684ba58a657cfe104b5c63jpg1356418019.jpg[/img][/td][/tr][tr][td][img]http://img2.news.zing.vn/2012/12/27/ff9b6183fcda4471860e22b004c16b03jpg1356418016.jpg[/img][/td][/tr][/table]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)