Ảnh - truyện vui 2012-06-20 13:26:19

HEARTs........................................


[size=2]… . ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` _µ#5ˆˆ''''''4q[
` ` ` ` ` ` ` ` ` …]₫… ` ` ` ` ` `¾
` ` ` ` ` ` ` ` ` ʹƒ… ` ` _µ=4=L_ `ˆµ ```_µAA44AL…
` ` ` ` ` ` ` ` ` [ ` ` `'ƒ''… ` ` …¯h[ $g₫''… ` ` ` ` `¯'Q
` ` ` ` ` ` ` ` `[ ` ` `F ` ` ` ` ``…'$'[#r₫''¯''''''hQ ` ` ` $[
` ` ` ` ` ` …` ` `[ ` ` ›[ ` LOVEe.`` ``$… ` ` `` …¾```…b ` ` ` ` ` ` ` ` `'[ ` ` '[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ``` `…[` ```'[
` ` ` ` ` ` ` ` ` 'Q ` ¯E_gr#5ˆ¯'''''hq[ LOVE… ` ` _h ` ` r[
` ` ` ` ` ` ` ` ` `'$[ ` 'ʹU ` ` ` ` ` …'¾``````…ƒ… ` `A`
` ` __µA===µ_ ` `'$[ …]Q==q_ ` ` ``$ ```_µ₫``…g[
` ']₫'… ` ` ` ` `¯'$[ [ ']g ` '¾ ` ʹˆ$```` r[µµd… `_g₫
ʹ'/¯ ` ` `g#'''''¯'''''4s]' /¯ ¾ ` '¾ ` _][ ` ` ʹ$ ``g#d ʹ[ ` ` ` /¯ ` ` ` ` …'''[ ` `'¾ ` µ₫''¯[ ` ` ʹ$r'''¯
ʹ[ ` ` `[ ` ` ` ` ` ` ` `` ``rE```rµr₫ ` …]
ʹ$ ` ` ʹ'[ ` ` ` ` ` ` ` ``` ``₫µr'¯ ʹA```A
`ʹy ` ` '$[ ` ` ` ` ` ` _µr4™4s…`.i… `ƒ¯
` ʹ')₫ ` ` ¾``` ```g₫… ` ` ` `7Q`. c₫
` ` ʹ'¾_` `ˆhA_``A```g#₫7$4µr$r…_µµAAµ… ` ` ` …¯'4q__ …¯''™4_/¯ ` 'ƒ¯ `']['$₫'[___ ` ` ¯'Q
` ` ` ` ` ` `¯'''4A__ ` ʹ¯''h₫… _ƒ`'b'''… … ¯'h[ ` `'$
` ` ` ` ` ` ` ` ` …[¯'''hq_ ` `']¯ ` ` ` ` ` ` `[ ` ` ʹL
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ʹ[ `'[¯''$[F ` ` ` ` ` ` ` ʹ$ ```#
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ¾`Aµ…` ``` ``` ```g™``g…
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'$[ ¯$[ ` ` ` ` `_`µ#…`g₫ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `¾`rL…_AA₫5… _`µr4'
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `[ ʹʹ₫…_µµ4₫'''''¯
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` '$µ#''¯
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)