Ảnh - truyện vui 2012-07-18 21:57:33

Đoạn chát của 1 thằng bị hoang tưởng nặng =))))))))))))))))


$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:31:29 PM): Em dang lam gj the ?
Dont Cry (3/17/2011 3:31:43 PM): à
Dont Cry (3/17/2011 3:31:58 PM): e đang ngịch lung tung thôi
Dont Cry (3/17/2011 3:324 PM): sao thế a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:32:46 PM): k0 sa0 thay njk E 0nljne thj va0 n0j chuyen chut th0j
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:32:55 PM): E c0 ban. gj k0
Dont Cry (3/17/2011 3:33:34 PM): ko anh
Dont Cry (3/17/2011 3:33:42 PM): hnay a k phải đi làm à
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:34:45 PM): h0m nay A xjn nghj?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:34:54 PM): dang bj s0t\" E ah`!
Dont Cry (3/17/2011 3:356 PM): sặc
Dont Cry (3/17/2011 3:35:19 PM): sốt k nằm nghỉ ngơi đi còn onl chat chít làm gì
Dont Cry (3/17/2011 3:35:23 PM): uống thuốc chưa a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:35:37 PM): A u0ng r0j.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:35:46 PM): A cung d0~ r0j` ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:12 PM): may ngay k0 chat v0j E nen cung nh0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:14 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:36:23 PM): ẹc
Dont Cry (3/17/2011 3:36:27 PM): nhớ e á
Dont Cry (3/17/2011 3:36:39 PM): a trêu e à
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:50 PM): treu gj dau ?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:58 PM): A n0j that ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:37:17 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:37:22 PM): thôi e xin a
Dont Cry (3/17/2011 3:37:26 PM): e còn chưa gặp a bao h`
Dont Cry (3/17/2011 3:37:45 PM): thì có gì mà nhớ với chả nhung
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:22 PM): thj bay gj0 mjnh gap nhau
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:28 PM): cung chua mu0n. ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:36 PM): du0c. k0 E ?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:44 PM): neu h0p. thj yeu
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:59 PM): k0 thj mjnh lam Anh Em ban be cung~ du0c.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:39:15 PM):
Dont Cry (3/17/2011 3:39:20 PM): sặc
Dont Cry (3/17/2011 3:39:22 PM): bó tay
Dont Cry (3/17/2011 3:39:55 PM): mới chat đc có vài lần mà a
Dont Cry (3/17/2011 3:404 PM): mới lại gặp kiểu này e cũng ngại ngại thế nào ý
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:40:31 PM): E ngaj. gj ?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:40:52 PM): Anh Em mjnh gap nhau dj u0ng nu0c\" bt c0\" gj ma E phaj? ngaj.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:37 PM): m0j laj nha E cung~ gan ch0~ A ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:48 PM): gap mat nhau 1 tj c0 sa0 dau ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:50 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:429 PM): sặc
Dont Cry (3/17/2011 3:42:30 PM): vâng gặp thì gặp cũng đc
Dont Cry (3/17/2011 3:42:56 PM): nhg mà a có n.y chưa đấy?
Dont Cry (3/17/2011 3:434 PM): e sợ bị đánh ghen lắm đấy nhé
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 337 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:44:11 PM): hjen taj thj A k0 yeu aj ca?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:44:41 PM): cung~ c0\" nhjeu E thjch A lam\"
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:29 PM): nhung may E y\" tre c0n qua
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:42 PM): va? laj. k0 dat. tjeu chuan v0j A
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:45 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:49 PM):
Dont Cry (3/17/2011 3:463 PM): tiêu chuẩn cơ á
Dont Cry (3/17/2011 3:46:13 PM): thế chắc a đẹp trai lắm nhỉ ;-s
Dont Cry (3/17/2011 3:46:14 PM):
Dont Cry (3/17/2011 3:46:25 PM): thế mới có nhiều e theo đuổi
Dont Cry (3/17/2011 3:46:32 PM): chắc e chả giám gặp a rồi
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:24 PM): b0n ban A cung~ khen A dep. traj E ak.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:32 PM): nhung A thay mjnh cung bt thuj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:45 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:499 PM): may c0n thjch A su0t ngay cu g0j djen. nhan\" tjn
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:49:45 PM): ru? A dj ch0j r0j dj an E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:505 PM): den tan nha d0n\" A
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:22 PM): mu0n mu0n. m0j ch0 A ve
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:26 PM): met lam E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:30 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:50:54 PM): eo
Dont Cry (3/17/2011 3:50:56 PM): thích nhỉ
Dont Cry (3/17/2011 3:510 PM): zai đẹp có khác
Dont Cry (3/17/2011 3:516 PM): quý cô đến đón tận nhà đi chơi
Dont Cry (3/17/2011 3:51:16 PM): e thì suốt ngày ở nhà
Dont Cry (3/17/2011 3:51:23 PM): chả có ma nào rước đi chơi hôm nào
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:529 PM): uh hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:52:46 PM): dua na0 phaj xjnh xjnh 1 tj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:52:57 PM): nha c0 djeu kjen.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:533 PM): thj A m0j dj ch0j cung
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:53:42 PM): chu E dung c0 nghj~ la aj A cung~ dj ch0j cung dau nha
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:13 PM): nhjeu khj thay c0 dua dj xe s0\" la A da~ k0 thjck r0j
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:45 PM): chu chua n0j gj c0 may dua h0c cap 3 gan ch0~ A dj xe dap.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:52 PM): gap chung n0 A s0. lam
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:54 PM): toan tr0n\"
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:552 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:55:23 PM): ợ
Dont Cry (3/17/2011 3:55:25 PM): gì cơ
Dont Cry (3/17/2011 3:55:33 PM): lại còn phải thế nữa á
Dont Cry (3/17/2011 3:55:40 PM): xe đạp k đc
Dont Cry (3/17/2011 3:55:42 PM): xe số k đc
Dont Cry (3/17/2011 3:55:45 PM): thế phải xe gì hả a
Dont Cry (3/17/2011 3:55:55 PM):
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:56:36 PM): b0n ban A dua na0 cung~ c0\" b0^` d0n bang xe ga het
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:579 PM): A chj thjck dj Lx ca ljberty thuj E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:57:15 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:57:27 PM): hầy
Dont Cry (3/17/2011 3:57:30 PM): lx?
Dont Cry (3/17/2011 3:57:34 PM): liberty
Dont Cry (3/17/2011 3:57:36 PM): nghe lạ hoắc
Dont Cry (3/17/2011 3:57:47 PM): lx là gì hả a?
Dont Cry (3/17/2011 3:57:50 PM): lầu xanh à
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:584 PM): e0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:58:29 PM): lx la xe vespa y
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:58:35 PM): E biet xe vespa k0
Dont Cry (3/17/2011 3:59:17 PM): vespa
Dont Cry (3/17/2011 3:59:30 PM): nghe quen quen nhg chưa hình dung ra
Dont Cry (3/17/2011 3:59:31 PM): hì
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:59:35 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:59:45 PM): E laj treu A day ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 406 PM): th0j k0 n0j ve van de cua A nua~
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:14 PM): the c0n E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:18 PM): E dung dt gj
Dont Cry (3/17/2011 40:25 PM): dt là gì hả a?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:33 PM): djen th0aj cua E y
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:54 PM): E c0 dung dt xjn. k0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:11 PM): hay chj djen th0aj bt thuj ?
Dont Cry (3/17/2011 41:16 PM): ẹc
Dont Cry (3/17/2011 41:26 PM): a hỏi đt của e làm gì?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:43 PM): de bjet thuj ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:51 PM): lam gj g0m vay
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:58 PM): c0n gaJ bay gj0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 42:18 PM): phaj dung dt xjn nhjn m0j sang E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:11 PM): may dua thjck A dua na0 cung~ dung e71 m0j\" iph0ne 3g 4g thuj E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:46 PM): c0 dua tang. A 1 caj iph0ne 4g m0j ra 22 trjeu d0\" E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:53 PM): nhung A k0 lay\"
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:54 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 44:14 PM): A chj dung n97 thuj E ah
Dont Cry (3/17/2011 44:20 PM): ợ
Dont Cry (3/17/2011 44:27 PM): đc tặng mà k lấy à
Dont Cry (3/17/2011 44:32 PM): a dại thế
Dont Cry (3/17/2011 44:53 PM): e thì làm gì có xiền mà dùng N97
Dont Cry (3/17/2011 452 PM): e chỉ dùng cái nghe gọi nhắn tin thôi a ạ
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 45:20 PM): la caj gj ha E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 45:22 PM): ?
Dont Cry (3/17/2011 45:29 PM): 1200 ạ ?
Dont Cry (3/17/2011 45:57 PM): em quê mà a
Dont Cry (3/17/2011 65 PM): mới lại e có thích a đâu
Dont Cry (3/17/2011 469 PM): mà cần đt đẹp
BUZZ!!!
Dont Cry (3/17/2011 46:59 PM): ủa
Dont Cry (3/17/2011 473 PM): đâu rồi a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:15 PM): E cu treu A nha
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:21 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:32 PM): bay gj0 lam gj c0 aj dung dt d0 nua
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:39 PM): cu the na0 y E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 488 PM): the E dj xe gj
Dont Cry (3/17/2011 48:17 PM): a hỏi e đi xe gì làm gì?
Dont Cry (3/17/2011 48:24 PM):
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 48:38 PM): thj E qua d0n A ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:11 PM): A bj thang ban lua xe nen k0 c0 xe
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:21 PM): dj dau t0an c0 may E dua dj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:33 PM): nen A cung~ chua mu0n mua xe m0j E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:35 PM):
Dont Cry (3/17/2011 49:42 PM): hầy
Dont Cry (3/17/2011 49:44 PM): vậy à
Dont Cry (3/17/2011 4:100 PM): số a có khi
Dont Cry (3/17/2011 4:105 PM): sướng hơn cả đàn bà ý nhở
Dont Cry (3/17/2011 4:10:10 PM): suốt ngày xe đưa xe đón
Dont Cry (3/17/2011 4:10:12 PM): như vua
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:16 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:19 PM): bjnh thu0ng ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:58 PM): E chua tra l0j cau h0j? cua A ma
Dont Cry (3/17/2011 4:11:33 PM): có khi e k gặp a đc rồi
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:11:47 PM): sa0 the E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:11:50 PM): ?
Dont Cry (3/17/2011 4:120 PM): e đi xe buýt a ạ
Dont Cry (3/17/2011 4:12:17 PM): đi chơi hay đi đâu toàn đi xe buýt thôi
Dont Cry (3/17/2011 4:12:20 PM): cho tiện mà a
Dont Cry (3/17/2011 4:12:45 PM): e xin mãi mà bố mẹ e k mua xe cho :9
Dont Cry (3/17/2011 4:12:46 PM):
Dont Cry (3/17/2011 4:12:59 PM): mới lại xăng đang lên
Dont Cry (3/17/2011 4:135 PM): đi xe máy cho chết tiền xăng
Dont Cry (3/17/2011 4:13:14 PM): đi xe buýt như e là lành nhất
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:22 PM): e0 uj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:29 PM): E cu dua A nha
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:43 PM): th0j bu0j? bay gj0 ma laj dj xe buyt ak\"
Dont Cry (3/17/2011 4:14:10 PM): có sao đâu a
Dont Cry (3/17/2011 4:14:16 PM): người người đi đc.
Dont Cry (3/17/2011 4:14:20 PM): chả lẽ e k đi đc
Dont Cry (3/17/2011 4:14:28 PM): e đi xe buýt thâm niên 6 7 năm nay rồi
Dont Cry (3/17/2011 4:14:43 PM): đi đâu gần nhà thì toàn mượn xe đạp của thằng em
Dont Cry (3/17/2011 4:14:53 PM): đạp cong cả mông còn thấy khổ hơn đi xe buýt ý
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:15:34 PM): the E k0 mu0n du0c. xe b0 me E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:15:47 PM): mu0n xe dj ch0j 1 h0m cung~ du0c.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:168 PM): A cung~ k0 c0 xe ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:16:10 PM): hjc hjc
Dont Cry (3/17/2011 4:16:13 PM): ẹc
Dont Cry (3/17/2011 4:16:17 PM): khôpr
Dont Cry (3/17/2011 4:16:19 PM): khổ
Dont Cry (3/17/2011 4:16:22 PM): bố em bảo vệ
Dont Cry (3/17/2011 4:16:24 PM): mẹ lao công
Dont Cry (3/17/2011 4:16:34 PM): nhà mỗi ng` 1 cái xe đạp
Dont Cry (3/17/2011 4:16:38 PM): cup còn chả có mà đi
Dont Cry (3/17/2011 4:16:59 PM): nói gì đến ware hả a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:179 PM): tr0j
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:37 PM): the E k0 mu0n du0c. xe cua aj ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:41 PM): ban be E y\"
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:46 PM): h0 hang
Dont Cry (3/17/2011 4:18:15 PM): bạn e toàn xe đạp với xe buýt thôi a ạ
Dont Cry (3/17/2011 4:18:21 PM): bố e con 1 nên k có họ hàng gần
Dont Cry (3/17/2011 4:18:34 PM): nếu a k ngại thì e lấy xe đạp của thằng e
Dont Cry (3/17/2011 4:18:35 PM): qua đón a
Dont Cry (3/17/2011 4:18:50 PM): mình ra mỹ đình ăn mực với uống trà đá cũng được mà a
Dont Cry (3/17/2011 4:18:56 PM): gặp mặt nhau là chính
Dont Cry (3/17/2011 4:18:59 PM): vật chất quan trọng gì
BUZZ!!!
Dont Cry (3/17/2011 4:19:44 PM): ủa đâu rồi a?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:11 PM): thuj thuj a s0. E ruj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:25 PM): the thj E 0? nha dj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:32 PM): nghe0 c0n` bay dat
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:34 PM): cha0 E
Dont Cry (3/17/2011 4:20:38 PM): ơ
Dont Cry (3/17/2011 4:20:45 PM): cái a này
Dont Cry (3/17/2011 4:20:55 PM): rủ ng ta đi chơi trc mà
BUZZ!!!
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ đã thoát Mesenger (3/17/2011 4:21 PM)
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 3/17 lúc 4:20 PM
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

dài quá á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' 3crisp3

#3904631 0
…. F A max lv 3blur3

#3904650 0
3burning3 3burning3,………………………………………….

add nick thằng điên PhamMinhCuong này về nghịch xem nào 3aha3 3aha3

cho xin nick nó với

thằng khùng đó nó làm nhu nó la david beckham vậy đó 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

đọc hài vãi cả L 3crisp3

cái ljn j thế????????????????????????????? 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#3904824 0
bố thằng hoang tưởng
nó nghĩ nó đẹp zai như beckham giàu như bill gate ,thông minh như anh-xtanh à
ai cmt bên dưới là gay
l
l
l
l
l
l
l
V

^
|
|
|
|
|
|
|
|
tao là gay và sẽ thông ass thằng bên trên bảo tao là gay

gét nhất cái loại sĩ như thế này, làm như mình sang trọng lắm …

nó đang gạ để lừa bán xe con này đó mà. nói chuyện như 1 thằng điên, chắc quen kiểu ăn bám rồi, giờ ko có tiền ko chịu dc nên đi lừa. nhưng dc cái nói ngu như con hợi thì lừa dc ai. haizzzzz đã nghèo còn ngu! 3bored3

vl thằng này chắc dạng ảo tưởng vô đối rồi

Mấy thằng trẻ trâu…………..đọc toét cả mắt………….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Con trai có đứa chát cái kiều lol khó nhìn vc đéo = đứa con gái 3curse3 3curse3

#3905061 0
longdinhcon Y U đít lai tui 3ahh3 3ahh3

#3905085 0
V~ 2 bác gay…………………………………..=)))

thèng này bệnh hoạn vãi, như call boy ge 3burning3

mợ nó tên này, bảo mình đẹp zai đi lx mà bảo nhỏ wa đón, còn chê vs trách………… 3curse3

#3905150 0
thằng này cũng đc tính là "đàn ông" ợ? 3ahhyes3rẻ rách! 3ahhyes3 LX vs Liberti xe đàn bà mà con chó 3crisp3tường vespa cổ a còn nể 3crisp3

úi cái thèn rẻ rách … tiền bạc nhan sắc thế Đéo lào mà nc trên mây rứa
1000 kon đà điểu Đ!t đủ kỉu vầu cái Lol` mẹ thằng chat đó

nhỏ đó trả lời hay vãi nồn, haha, thằng chó đó nghèo đéo có xe mà còn tự tin lừa xe gái mới ghê

đi lừa tình mà gặp gái kiểu này thì xác định luôn 3ahhyes3 cao tay vl , chọc nó , nó xoáy lại cả chục lần còn k biết đường mà rút lui , cứ khoái lấn tới . mà bé này cũng thuộc dân chơi xứ thượng " lx là j` hả anh ? lauxanh à " 3aha3


gặp ta thì ta cho nó bik thế nào là chảnh tró….nhìn cách chat của thằng đó bik thứ k ra j…k bik chừng nhà nó còn nghèo hơn con nhỏ chat vs nó..mặt thì mụn trứng cóc k….ghét mấy thứ ra mặt khinh ng nhất.. 3burning3 3burning3

#3905394 0
sao những thằng này k gặp mình nhỉ……………………….. 3crisp3. gặp mình thì lốc to bay nóc nhà ấy chứ……………… 3crisp3

3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 não,bần cung` sjnh hoang tuong?:))………………..

#3905456 0
thằng cức này nc bố láo thật 3curse3

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

cho mình xin cái yh nó với Thớt ơi 3crisp3 3crisp3

đọc đoạn chát, cứ như từ bênh viện biên hòa ra. nản thật. chắc cô pé này troll đây 3crisp3 3crisp3

#3905545 0
3aha3 vãi cả anh ấy..

#3905554 0
nó nghĩ nó là ai thế nhỉ mà cũng đếu hiểu sao con kia nc với nó đc lâu như thế 3be_eaten3

3crisp3 3crisp3 nó chưa xứng tầm là trai gọi đâu,, phải cỡ mình cơ… 3crisp3 đùa cho vui thôi ace đừng chém nhé….~^.

con bé này cũng chịu nói chuyện, chịu buzz thằng bệnh này tới cùng nhĩ @@! 3crisp3 3crisp3

tình hình là hôm qua trong viện có 1 thằng bệnh hoang tưởng đã bỏ trốn ae nào bắt dc nó thì cho nó đi về viện giùm 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#3905639 0
Cat chim de…………………………

nc thế này thì cạp đất mà có bồ à 3ahhyes3

@mrluyen: because you kêu tui gay ;))

ui zời , chat trên internet đa số là nổ thôi bà con ơi ,
chưa gặp mặt chưa biết dc đâu
3crisp3
thằng đó nó nổ bể nóc nhà nhỏ đó lun

thằng này là trai bao mà kekekek suốt ngày dc mấy bà sồn sồn đến đón nên quen rồi kakaka

sao có cảm giác con bé kia nó cố tình chơi thằng này thế nhẩy?thích kon bé kia hơn 3crisp3 3crisp3

chó ăn cức ..báu thế 3curse3

Thằng này bệnh nan y roài! 3crisp3

thằng bày chắc chém gió, nghe oai ko chịu được, mà em nhỏ kia kêu quê mùa mà hỏi LX cái gì nó kếu Lầu Xanh mới ghê chứ………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#3905984 0
gặp ngay thằng đào mỏ thì có 3ahhyes3

bắc kỳ chó nguy hiểm v.k.l 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#3912172 0
3ahhyes3 3ahhyes3…………………….. Thêm 1 Anh Độ Tự Sướng Lv bá đạo =)) Vâng A đẹp Trai….. Trai hay "Chai" 3be_eaten3 3be_eaten3

Lâu lâu lang thang wed gặp mấy thằng bệnh hoạn vãi. Ko biết đầu nó chứa shjt hay tào hũ thúi nhỉ 3blur3

cai nay k bit co that k nhi hay lam cho vui nho ngoai doi ma con co dua nc voi thag cho ay nhiu the ak kho tin 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

bố tkằg bệh. ckắc đứa kon gái ckém gió, tkế đã sợ soắn đít lên r. ghét nkất tkể loại này, khoe khang. gặp mìh cko next lâu r. 3bored3

cho e xin cái nick yh đi…………………………….
3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3

100% nó là callboy chứ chắc là gì nữa.bệnh vkl ra. 3curse3 3curse3

#3917787 0
Lần sau bôi chữ màu vô,đọc lé cả mắt 3blur3

con don't cry cao tay wa'. 3big_love3

vl 2 a gay troll nhau=))

3ahhyes3…………………..thằng nào mà ảo thế

#3917881 0
nhỏ kia trollll thằng L đó thi faj =)))))))) 3crisp3

3crisp3 benh vien tam than` dau sao lai de thang nay tron' ra the

chắc nó ước mơ dc như vậy ấy mà, dù sao cũng thông cảm cho hoàn cảnh của nó, ước mơ dc cao sang 1 chút mà, đừng chửi anh Cường tội nghiệp

#3918134 0
đọc 1 tí đã thấy nổ banh chành r` 3crisp3

e cũng gặp trg` hợp này , nhưg nó k hỏi e ik xe jì cả , chỉ kiu e wa nhà nó chở nó ik , ngu jì wa , wa khỏi về thỳ chếc 3crisp3

thằng này đẹp trai nhà giàu học giỏi ah . mà tiêu chuẩn cao thế . Mình cực ghét những người xem trọng vật chất coi thường người khac 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

Chủ đề cùng mục


3 17, 3 17 2011, Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng, 3 17 2011 3, Dont Cry 3 17 2011, _ Pham Minh Cu0ng 3, Pham Minh Cu0ng 3 17, Minh Cu0ng 3 17 2011, 3 17 2011 4, Cu0ng 3 17 2011 3,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)