Tin tức - pháp luật 2014-03-15 15:29:09

Bảng xếp hạng GDP bình quân đầu người trên 181 quốc gia trên thế giới năm 2013.


 
 
Bảng xếp hạng 181 quốc gia theo GDP bình quân trên đầu người năm 2013.
1 Qatar $106,283.96
2 Luxembourg $79,649.49
3 Singapore $61,046.96
4 Norway $54,479.06
5 Hong Kong SAR $50,716.14
6 Brunei Darussalam $50,440.03
7 United States $49,601.41
8 United Arab Emirates $48,434.60
9 Switzerland $44,015.97
10 Kuwait $43,773.88
11 Austria $42,589.72
12 Netherlands $42,319.57
13 Australia $41,467.65
14 Canada $41,335.06
15 Sweden $41,129.94
16 Ireland $40,443.26
17 Taiwan Province of China $39,217.78
18 Iceland $39,082.93
19 Germany $38,695.94
20 Belgium $37,995.23
21 Denmark $37,713.42
22 Finland $36,736.33
23 United Kingdom $36,605.02
24 Japan $36,040.14
25 France $35,613.45
26 Korea $33,171.53
27 The Bahamas $31,784.15
28 Israel $31,514.88
29 Spain $30,315.48
30 Italy $30,132.59
31 Slovenia $28,704.93
32 Cyprus $28,645.62
33 New Zealand $28,372.27
34 Bahrain $27,907.52
35 Czech Republic $27,380.56
36 Oman $27,349.80
37 Malta $25,874.89
38 Saudi Arabia $25,465.98
39 Seychelles $25,439.92
40 Greece $25,343.24
41 Slovak Republic $24,144.78
42 Barbados $23,870.46
43 Portugal $22,853.38
44 Poland $21,310.29
45 Estonia $21,059.80
46 Trinidad and Tobago $20,573.45
47 Hungary $19,891.57
48 Equatorial Guinea $19,818.11
49 Lithuania $19,600.89
50 Antigua and Barbuda $18,398.82
51 Croatia $18,331.02
52 Argentina $18,318.72
53 Chile $17,974.20
54 Russia $17,691.07
55 Gabon $17,053.47
56 Botswana $16,578.59
57 Latvia $16,235.03
58 Malaysia $16,186.01
59 Lebanon $15,985.50
60 Uruguay $15,785.94
61 Belarus $15,755.83
62 St. Kitts and Nevis $15,616.80
63 Mauritius $15,595.27
64 Mexico $15,177.51
65 Panama $15,082.00
66 Turkey $14,852.98
67 Grenada $14,238.18
68 Dominica $14,202.63
69 Bulgaria $14,020.60
70 Kazakhstan $13,926.37
71 Islamic Republic of Iran $13,071.63
72 Venezuela $13,070.44
73 St. Lucia $12,927.29
74 Romania $12,843.14
75 Costa Rica $12,424.65
76 Brazil $12,181.34
77 St. Vincent and the Grenadines $11,863.63
78 Montenegro $11,677.49
79 South Africa $11,273.08
80 Serbia $10,810.97
81 Colombia $10,742.40
82 Former Yugoslav Republic of Macedonia $10,692.14
83 Peru $10,588.68
84 Azerbaijan $10,568.38
85 Libya $10,129.61
86 Thailand $9,979.23
87 Suriname $9,953.92
88 Tunisia $9,706.59
89 Dominican Republic $9,654.67
90 Democratic Republic of Timor-Leste $9,467.76
91 Jamaica $9,199.01
92 China $9,142.67
93 Maldives $9,077.88
94 Ecuador $8,854.00
95 Belize $8,412.08
96 Turkmenistan $8,366.94
97 Bosnia and Herzegovina $8,250.62
98 Albania $7,840.62
99 Guyana $7,829.75
100 El Salvador $7,745.98
101 Namibia $7,694.44
102 Ukraine $7,584.06
103 Algeria $7,541.85
104 Tonga $7,510.45
105 Bhutan $6,615.54
106 Egypt $6,594.00
107 Angola $6,356.02
108 Sri Lanka $6,135.47
109 Samoa $6,104.76
110 Jordan $6,001.76
111 Georgia $5,929.33
112 Kiribati $5,846.24
113 Armenia $5,604.75
114 Mongolia $5,548.33
115 Paraguay $5,293.94
116 Morocco $5,251.65
117 Swaziland $5,247.87
118 Guatemala $5,164.71
119 Vanuatu $5,064.60
120 Bolivia $4,995.97
121 Indonesia $4,943.57
122 Fiji $4,728.06
123 Republic of Congo $4,656.67
124 Honduras $4,461.21
125 Iraq $4,271.60
126 Philippines $4,214.39
127 Cape Verde $4,112.26
128 India $3,944.30
129 Vietnam $3,549.95
130 Moldova $3,539.87
131 Uzbekistan $3,536.09
132 Solomon Islands $3,348.13
133 Nicaragua $3,325.13
134 Ghana $3,312.71
135 Lao People's Democratic Republic $2,865.74
136 Pakistan $2,859.87
137 Djibouti $2,734.77
138 Nigeria $2,722.25
139 Papua New Guinea $2,694.05
140 Kyrgyz Republic $2,497.67
141 Sudan $2,495.90
142 Cambodia $2,360.69
143 S„o TomÈ and PrÌncipe $2,359.13
144 Cameroon $2,321.73
145 Mauritania $2,268.69
146 Republic of Yemen $2,248.62
147 Tajikistan $2,173.02
148 Lesotho $2,072.87
149 Chad $1,969.91
150 Senegal $1,921.50
151 The Gambia $1,883.85
152 Kenya $1,807.53
153 Bangladesh $1,790.27
154 Zambia $1,714.61
155 CÙte d'Ivoire $1,690.40
156 Tanzania $1,600.72
157 Burkina Faso $1,524.06
158 Benin $1,510.26
159 Rwanda $1,430.85
160 Myanmar $1,393.89
161 Nepal $1,388.38
162 Uganda $1,341.40
163 Haiti $1,328.41
164 Comoros $1,251.73
165 Guinea-Bissau $1,184.24
166 Mali $1,173.64
167 Mozambique $1,149.96
168 Sierra Leone $1,138.46
169 Ethiopia $1,135.16
170 Guinea $1,119.53
171 Islamic Republic of Afghanistan $1,007.95
172 Madagascar $948.86
173 Togo $926.67
174 Malawi $882.67
175 Niger $863.46
176 Central African Republic $789.21
177 Eritrea $776.98
178 Burundi $639.51
179 Zimbabwe $516.47
180 Liberia $490.41
181 Democratic Republic of Congo $364.48
 
Bảng xếp hạng 181 quốc gia theo tổng GDP toàn quốc gia năm 2012:
 
HạngQuốc giaGDP (Tỉ đô la)  World83,193
1 United States16,244
2 China12,261
3 India4,716
4 Japan4,576
5 Germany3,167
6 Russia2,486
7 Brazil2,330
8 United Kingdom2,313
9 France2,238
10 Italy1,813
11 Mexico1,798
12 South Korea1,598
13 Canada1,474
14 Spain1,388
15 Indonesia1,212
16 Turkey1,125
17 Iran1,000
18 Australia961
19 Saudi Arabia915
20 Taiwan902
21 Poland802
22 Argentina747
23 Netherlands710
24 Thailand646
25 South Africa579
26 Egypt560
27 Pakistan515
28 Colombia500
29 Malaysia492
30 Nigeria451
31 Belgium421
32 Philippines417
33 Venezuela402
34 Sweden396
 Hong Kong364
35  Switzerland362
36 Austria359
37 Ukraine335
38 Singapore327
39 Peru325
40 Vietnam320
41 Chile319
42 Bangladesh306
43 Czech Republic287
44 Greece281
45 Norway278
46 Algeria274.5
47 Romania274.1
48 United Arab Emirates271
49 Israel248
50 Portugal245
51 Kazakhstan233
52 Denmark210
53 Finland198
54 Hungary197
55 Ireland191
56 Qatar189
57 Morocco171
58 Kuwait166
59 Iraq155
60 Belarus150
61 Ecuador135
62 Slovak Republic132
63 New Zealand129
64 Angola126.21
65 Sri Lanka126.20
66 Uzbekistan105.04
67 Tunisia104.4
68 Bulgaria103.7
69 Ethiopia103.1
70 Dominican Republic99
71 Azerbaijan98
72 Oman91
73 Myanmar89
74 Libya88
75 Ghana83
76 Sudan80.4
77 Serbia79.89
78 Croatia79.67
79 Guatemala78
80 Kenya76
81 Tanzania74
82 Lithuania64.3
83 Lebanon63.7
84 Costa Rica59
85 Slovenia57.9
86 Yemen57.8
87 Panama56
88 Bolivia54.4
89 Uruguay53.5
90 Uganda51
91 Cameroon50
92 Turkmenistan48
93 El Salvador46
94 Luxembourg42
95 Paraguay40.7
96   Nepal40.5
97 Côte d'Ivoire39.6
98 Jordan38.7
99 Honduras38
100 Latvia37.0
101 Cambodia36.6
102 Bahrain32.4
103 Bosnia and Herzegovina32.1
104 Afghanistan31.8
105 Botswana31.5
106 Estonia28.4
107 Equatorial Guinea28.0
108 Congo, Democratic Republic of27.5
109 Trinidad and Tobago27.1
110 Gabon26.7
111 Georgia26.6
112 Senegal26.5
113 Mozambique26.2
114 Albania25.9
115 Jamaica25.2
116 Burkina Faso24.0
117 Zambia23.7
118 Cyprus23.6
119 Macedonia22.1
120 Brunei Darussalam21.9
121 Madagascar21.4
122 Chad21.3
123 Mauritius20.3
124 Nicaragua19.9
125 Congo, Republic of the19.3
126 Laos19.2
127 Armenia19.0
128 Papua New Guinea18.5
129 Tajikistan17.6
130 Mali17.4
131 Namibia16.8
132 Benin15.5
133 Mongolia15.2
134 Rwanda14.9
135 Malawi14.6
136 Niger13.53
137 Kyrgyzstan13.47
138 Haiti13.1
139 Iceland13.0
140 Moldova12.6
141 Guinea12.3
142 Malta11.1
143 Bahamas, The11.0
144 Timor-Leste10.6
145 South Sudan9.7
146 Sierra Leone8.4
147 Mauritania7.6
148 Montenegro7.3
149 Barbados7.1
150 Zimbabwe6.91
151 Togo6.90
152 Suriname6.7
153 Guyana6.2
154 Swaziland6.1
155 Burundi5.5
156 Bhutan4.8
157 Eritrea4.4
158 Fiji4.3
159 Lesotho3.9
160 Central African Republic3.8
161 Gambia, The3.5
162 Belize2.90
163 Maldives2.89
164 Liberia2.7
165 Seychelles2.41
166 Djibouti2.38
167 Saint Lucia2.23
168 Cape Verde2.18
169 Solomon Islands1.92
170 Guinea-Bissau1.90
171 Antigua and Barbuda1.54
172 Grenada1.47
173 Saint Vincent and the Grenadines1.3
174 Vanuatu1.2
175 Samoa1.1
176 Dominica1.0
177 Saint Kitts and Nevis0.89
178 Comoros0.87
179 Tonga0.79
180 Kiribati0.6
181 São Tomé and Príncipe0.4
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Bình quân đàu người /năm hả thớt 3aha3

đúng rồi, mình hạng 129 và china hạng 92 đó 

chi số GDP cua TQ đứng thứ 2 TG hơn cả nhật hok phai vi no giàu hon nhật mà vì dân nó đông hơn nhật rất nhiều. nếu chia ra Tb thì no bằng ngón chân của Nhật thui 3ahhyes3

#5391928 0
Mày so sánh thế thì Việt Nam bằng cái lông của nó à. Ngu

việt nam hơn 3500$, hơi bị ảo 
3549.95 x 21000 = 74.548.950 vnd
có ai thấy bất thường không, không tính tới nông dân, người nghèo đói, người thu nhập thấp, chỉ tính sơ sơ lương công nhân thôi thì cũng đã không hợp lý rồi, công nhân hiện nay mức lương 4 triệu là đã cao rồi, thì làm gì có cái GDP 1 năm hơn 3500$ 
cho thêm cái link chứng minh 
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-tuong-gdp-binh-quan-dau-nguoi-nam-2013-dat-1960-usd-811231.htm
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/thu-nhap-nguoi-viet-dat-gan-2-000-usd-2919359.html

bạn đừng bao giờ tin vào các thống kê mà báo đài trong nước công bố, trước khi đăng tải là có kiểm duyệt hết rồi! trong thống kê nó giấu bớt các ông bà hoàng thu nhập hàng tỷ VND mỗi tháng thì sao?? rõ ràng phân hoá giàu nghèo thì quá lớn, những ông bà đó chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu GDP? mình nghĩ phải là hơn MỘT NỬA!! vì sao vậy? phần đông người dân còn "ngạc nhiên" khi thấy GDP bình quân đầu người của nước mình đạt gần 2000usd/năm, nếu báo đài đưa ra con số 3549.95$/năm trên đó thì rõ ràng người dân sẽ còn "ngạc nhiên" hơn nữa, lúc đó sẽ có rất nhiều "thắc mắc" gởi lên chính quyền NN, gây bất lợi cho NN, lúc đó bạn nghĩ những cái "nồi cơm" lúc nào cũng đầy vung đó có "yên ổn" được nữa ko? tính toán hết cả rồi. hầu hết các trang mình xem đều có thống kê giống như trên, trong đó VN năm 2013:
- tổng GDP toàn quốc là 326 tỷ USD, còn báo đài trong nước đăng là gần 176 tỷ USD ??
- bình quân GDP/ đầu người là 3549.95$/năm, báo đài thì đăng là 1960$/năm ??
 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
http://www.aneki.com/asia_richest.html?number=all
http://www.nairaland.com/1309868/list-poorest-richest-country-world
 
đã có nhiều bài báo phản ánh về thống kê tại VN là mâu thuẫn, giấu diếm và không trung thực, và nhiều đề xuất được đặt ra, nhưng tất cả đều không được NN đề cập tới, thậm chí cấm không cho bàn tới!
http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/111459/%E2%80%9CDac-thu%E2%80%9D-nhu-thong-ke-Viet-Nam.html
http://plo.vn/kinh-te/lap-hoi-dong-thong-ke-de-con-so-khong-bi-meo-mo-332676.html
 
nếu quan tâm đến luật thế giới, bạn sẽ thấy đối với các thống kê thuộc tầm quốc gia, cục thống kê VN hoàn toàn "phải" khai báo chính xác từng con số, "không thể" làm méo mó cái gì, và phải nghiêm túc tuân theo luật thống kê thế giới.
-nhưng với nội bộ trong nước, những con số thống kê đó bị nhào nặn, chỉnh sửa để cho "phù hợp vs tình hình" và mang lại lợi ích cho chính sách của Đ và NN.
 
-và khi trình độ tiếng Anh của người Việt càng cao, thì càng phát hiện ra những cái mâu thuẫn mà người dân bình thường không hề biết, và cái ý định loại bỏ môn tiếng Anh ra khỏi kỳ thi TNPT năm nay là 1 ví dụ.
 
còn rất rất là nhiều những cái tiêu cực và mâu thuẫn mà báo đài đã đăng tải vừa chỉnh sửa vừa giấu diếm theo "chỉ đạo" từ bên trên, mà ngồi đây kể ra không có hết đâu.
 
 

@bboyvero vậy hả, mình không ngờ như vậy, nhưng mà cũng thấy cái con số 3500$ ấy phi lý quá, trong khi việt nam ta nghèo đói triền miền, nông dân, công nhân, lao động nghèo kiếm 3 triệu 1 tháng đỏ con mắt, chưa kể thất nghiệp, triền miên, như tôi và bạn bè học cao đẳng, có bằng cấp, mà chả xin việc ở đâu được, chổ nào cũng cần con ông cháu cha, còn không thì tiền, học cao đẳng mà làm 1 tháng 3tr còn không được thì nói chi cái GDP như trên, ôi…khổ cho dân chúng, thấp cổ bé họng, thiệt thòi đủ bề, đến chừng nào dân mới hết khổ đây 

@zerolove_ct bạn nên trau dồi vốn ngoại ngữ của mình để có thể tìm đến những nguồn thông tin minh bạch từ các trang mạng ngoài nước, ngoại ngữ chính là cầu nối để bạn nhìn rộng hơn và hội nhập với thế giới, tặng bạn vài tấm hình 

@bboyvero vâng, cám ơn những lời khuyên của bạn rất nhiều 

@bboyvero , Bạn là người hiểu biết.  GIỎI.

@bboyvero bạn ơi, có lẽ bạn không học về kinh tế. 1960$ là thu nhập bình quân đầu người còn 3500$ là tính theo sức mua bình quân ý. các bảng xếp hạng trên thế giới đều tính theo cái này. vì bạn không thể tính 1 đola ở VN có giá trị như 1 đôla ở Mỹ được.nghĩa là theo 1960 vs 3500 thì 1 đô ở VN có giá bằng 2 đo thế giới.bảng xếp hạng trên là hoàn toàn đúng cũng như VN công bố cũng đúng. mình nghĩ bạn do hiểu sai nên đã giải thích sai. mình khuyên bạn khi chưa nắm rõ vấn đề thì nên tìm hiểu chứ đừng quy chụp chủ quan nhé. nhiều người đọc xong comment của bạn sẽ hiểu theo ý của bạn và tin là đúng. những hiểu sai của bạn có lẽ đã đem lại cho bạn cái nhìn tệ hơn về xã hội vốn đã nhiều bất công. học hỏi nhiều hơn nhé. thân ái:)

@zerolove_ct  bạn bboyvero hiểu sai vấn đề nhé. bạn nên tìm hiểu lại thì hơn, đừng quá tin vào kiến thức của người khác.:) thân

@bboyvero mình thấy bạn rất hay đăng bài về vấn đề kinh tế nên mong răng bạn tìm hiểu để nắm rõ hơn nhiều vấn đề. đừng khiến người khác cũng sai như bạn. chúc bạn thành công

@bboyvero : Xin lỗi 2 bạn nha. không phải là số liệu không đồng nhất của báo cáo đâu mà ở đây người ta có 2 cách tính GDP, đó là tính GDP danh nghĩa và GDP theo sức mua tương đương một số liệu Tổng GDP là 176 tỷ USD và GDP đầu người là 1.960$ là tính theo GDP danh nghĩa còn số liệu bài báo này đưa ra là tính theo sức mua tương đương nên mới có số Tổng là 320tỷ$ và đầu người là 3.549$, GPD theo sức mua tương đương là người ta quy đổi ra hàng hóa, ví dụ 1000 vnd ở việt  nam mua được 1 ổ bánh mỳ nhưng ở mỹ người ta cần 5000 chẳng hạn, nên người ta tính theo rỗ hàng hóa với số tiền nhất định sẽ mua được những thứ gì ở Việt Nam và những thứ gì ở các nước khác, bời vậy khi tính ra số liệu thường là các nước đang phát triển như VN sẽ có GDP tăng lên rất nhiêu. bạn hiểu chư!
 

Ban hoaithu khong hoc kinh te thi co bboyvero noi hoan toan chinh xac thu nhap binh quan dau nguoi vn chua den 1400$ o day ta tinh gdp bqdn vn hieu chua

Thằng ăn 2 con gà, thằng kia đứng ngó, tính trung bình thì mỗi thằng 1 con
Thằng có 2 chiếc xe hơi, thằng kia đi bộ, tính trung bình thì mỗi thằng 1 chiếc.
Thằng có 4 căn nhà, thằng ăn mày góc đường, tính bình quân mỗi thằng 2 căn nhà

Chủ đề cùng mục


Republic of, Hong Kong, Brunei Darussalam, United Arab Emirates, New Zealand, Czech Republic, Saudi Arabia, Slovak Republic, Trinidad and Tobago, Equatorial Guinea,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)